Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

[712] .Net Developer

Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ha Noi
Ba Dinh District

Salary
$500 - $900
Post date
05/07/2019
Job skills
.NET C# Python

Job Details

 • Thiết kế kiến trúc và lập trình phát triển module/sản phẩm mới hoạt động ổn định.
 • Xây dựng các ứng dụng ASP.NET MVC với AngularJS dựa trên nền tảng công nghệ WEB mới nhất ASP.NET Core.
 • Tối ưu hệ thống xử lý đáp ứng được hàng trăm nghìn giao dịch lớn đồng thời.
 • Áp dụng CI/CD để deploy code lên server test, production hàng ngày.
 • Theo sát quy trình phát triển từ ý tưởng, triển khai, testing và đưa vào ứng dụng

 

 • Phối hợp chặt chẽ với nhóm thiết kế để tạo tính tương thích của coding và giao diện.
 • Đào tạo và hỗ trợ các lập trình viên khác.
 • Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện những giải pháp hiện thời.
 • Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

Job Requirements

 • Đã có kinh nghiệm thực tế lập trình Web. Ưu tiên có sản phẩm đã chạy thật, có demo cụ thể.
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình .Net, C#.
 • Nắm vững các kỹ thuật lập trình MVC, Entity Framework, API.
 • Thành thạo kỹ thuật lập trình giao diện: Bootstrap, HTML, CSS, Javascript, JQuery, sử dụng thành thạo một trong các Framework Knockout, AngularJS, NodeJs là một lợi thế.

 

 • Hiểu biết về các tư tưởng thiết kế hệ thống – Design Pattern, UI, UX.
 • Hiểu biết về SQL Server, viết quy vấn và tối ưu câu lệnh T-SQL, Store-Procedure.
 • Back-end code: Thành thạo ít nhất 3 ngôn ngữ lập trình như .NET, Python, NodeJS, Java,…
 • Hiểu sâu về hệ thống máy chủ, hosting. Làm chủ và tự thiết lập môi trường để triển khai ứng dụng.
 • Kinh nghiệm giải thuật toán, khả năng xử lí và đưa ra giải pháp đối với nhứng vẫn đề phức tạp