Đăng tuyển và tìm việc IT miễn phí với IT Jobs (Vietnam)
Tính lương NET và GROSS || JobSeekers.vn - IT Jobs (Vietnam)
Mức lương cần tính
(Đơn vị VNĐ)
Bạn có bao nhiêu người phụ thuộc?
(Nếu không biết rõ, để mặc định là 0)
Vùng 01 (HCM, HN, Đà Nẵng)
(Xem danh sách các vùng nếu ở tỉnh khác)

Nếu thấy công thức tính sai, vui lòng báo
về khuyen.le-minh@jobseeker.vn
Cảm ơn nhiều!

Lưu ý: Nếu cùng mức "take-home-salary”, thì
mức đóng bảo hiểm của lương NET sẽ thấp hơn lương GROSS
nên ứng viên thoả thuận mức lương GROSS sẽ có lợi hơn.
Quy đổi lương (VND)
Lương NETLương GROSSTổng chi phí tiền lương
00 0
Diễn giải chi tiết (VND)
Các khoản bảo hiểm (BH)
(Đóng đầy đủ trên mức lương thực tế)
Do nhân viên đóngDo công ty đóng
Bảo hiểm xã hội (8% - 18%)00
Bảo hiểm y tế (1.5% - 3%)00
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - 1%)00
Tổng tiền đóng BH:00
Các khoản giảm trừ gia cảnhCho bản thân
(Mặc định)
Cho người phụ thuộc
(Liên hệ bộ phận HR để đăng ký)
9,000,0000
Thu nhập trước thuếPhần thu nhập chịu thuếTiền thuế TNCN phải nộp
(Xem bảng diễn giải chi tiết bên dưới)
000
Lương NET Lương GROSS (0%)Tổng chi phí tiền lương (0%)
000
Diễn giải chi tiết tiền thuế TNCN
Phần thu nhập chịu thuếThuế suấtTiền nộp
Đến 5 triệu VND5%0
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND10%0
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND15%0
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND20%0
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND25%0
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND30%0
Trên 80 triệu VND35%0
Tổng tiền thuế TNCN:0