Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)

[1072] Back End Developer

Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
Dist. 1

Salary
$800 - $1300
Post date
12/05/2022
Job skills
AWS Java Spring

Job Details

 • Phát triển các dự án web, ứng dụng … với vai trò back-end;
 • Phối hợp BA, UI/UX Designer, QC;
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật và mã hóa;
 • Tuân thủ tiêu chuẩn nhận dạng thương hiệu Công ty và hệ thống thiết kế chuẩn.

Job Requirements

 • Có 2+ năm kinh nghiệm làm back end;
 • Có kinh nghiệm tham gia ít nhất 1 dự án lớn (team làm việc lớn hơn 5 người);
 • Có kinh nghiệm Java, Spring Framework;
 • Có kinh nghiệm JPA/Hibernate/MyBatis

 

 • Có kinh nghiệm với database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, ElasticSearch;
 • Có kinh nghiệm với Kafka, Redis;
 • APIs: Restful, Microservices;

 

 • Cloud service: AWS;
 • SOLID, OOP, Design pattern, Multiple Thread
 • Có kinh nghiệm GIT, Jira;
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh;

How to Apply

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
 • Tu Phan (Ms): tuphan@jobseeker.vn or
 • Trung Pham (Mr): trung.pham-van@jobseeker.vn

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!