143 "NodeJS" jobs for you

[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
Technical LeadNodeJSTeam LeaderSymfonyVietlink Global Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperAgileNodeJSSymfonyVietlink Global Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Node.js/Socket.io DeveloperAngularJSNodeJSPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior React JS DeveloperJavaScriptUI-UXReactJSmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
NodeJS BackEnd DeveloperC++JavaScriptNodeJSHome iQ Ho Chi MinhSalary: $400 - $900
FullStack DeveloperJava.NETPHPTopica Ha NoiSalary: $500 - $1000
Node JS developerJavaScriptNodeJSDinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
(Senior) NodeJS DeveloperNodeJSReactJSDockerSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Frontend DeveloperJavaJavaScriptPHPHurry Up Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend Developer (Nodejs, PHP)JavaScriptNodeJSMongoDBeDoctor Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Hybrid Mobile App DeveloperAngularJSNodeJSRESTfulHaravan (Hanoi) Ha NoiSalary: $400 - $800
Lập trình viên JavaJ2EEJavaSpringVNext Software Ha NoiSalary: $700 - $1200
[430] .Net/Node.JS Team Leader.NETNodeJSFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
05 Web Game DevelopersGamesJavaScriptNodeJSMikado Game Ha NoiSalary: $500 - $800
NodeJS BackEnd DeveloperC++JavaScriptNodeJSHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Developer LeadJava.NETNodeJSVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior React DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
NodeJS DeveloperAngularJSHTML CSSNodeJSiNET Ha NoiSalary: $350 - $700
Backend DeveloperJavaScriptNodeJSBạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
Senior Fullstack Developer (.NET & Nodejs)ASP.NETMVCOOPGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1200
Thực Tập Lập Trình Viên JavaScriptNodeJSReactJSInternshipQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: Negotiable
Lập Trình Viên JavaScriptJavaScriptNodeJSReactJSQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: Negotiable
Web Service Frontend developerAngularJSMVCNodeJSEvangels OverseaSalary: Negotiable
Ruby on Rails developerHTML CSSNodeJSRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)

Blog

Sếp … dở hơi!

Hồi mới đi làm, chiều 5h15 là phải ngồi làm report. Chán, lại thắc mắc, report chi mà làm hoài, có trên tracking system hết rồi. Mà gửi xong, lâu lâu sếp lại hỏi, mà hỏi mấy thứ có trong report...

Read more

Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu?

- Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu? - Anh chị vui lòng gửi sao kê ngân hàng (hay bảng lương) để chứng minh anh chị nói thật .... Mỗi khi có ai hỏi "vì sao phải hỏi lương cũ khi thỏa...

Read more