280 "NodeJS" jobs for you

[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
[13352] Senior NodeJS DeveloperJavaMySQLNodeJSMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Front-End DeveloperAgileAngularJSJavaScriptSwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
DevOps EngineerLinux UnixDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Developer (ReactJS, ,NET, NodeJS).NETNodeJSReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[618] Senior NodeJS DeveloperLinux UnixNodeJSRESTfulMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1600
[617] .NET Team Leader (Tiếng Anh đọc/viết)ASP.NET.NETBootstrapMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1600 - $2200
Java Development Team LeaderJ2EEMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Mobile DeveloperAndroidiOSPHPRMS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1500 - $1800
Junior Full Stack Javascript CoderJavaScriptNodeJSReactJSCodelynx Software Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend DevelopersNodeJSVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: $1000 - $3000
Product QC/ TesterNodeJSQC QAVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư lập trình PHPPHPLaravelReactJSViettel Cyberspace Center Ha NoiSalary: $700 - $1000
Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperPHPLaravelRABILOO Ha NoiSalary: $400 - $700
Fresher-Javascript DeveloperNodeJSMongoDBFresherAntBuddy Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
[588] Back-end Developers (NodeJS)NodeJSRxJSHapiMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
[593] Blockchain DevelopersNodeJSBlockchainCryptographyMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
[590] Full-stack Team LeaderAngularJSJavaNodeJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1800 - $2500
Lập trình viên Fresh/JuniorHTML CSSNodeJSPHPGrowSteak Ha NoiSalary: $300 - $700
Mobile DeveloperMobile AppsFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack Web DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptAntBuddy Ho Chi MinhSalary: $450 - $700
(Senior) Fullstack EngineerAngularJSNodeJSFullstackKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
Fullstack Team leaderAngularJSNodeJSTeam LeaderKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
(Senior) Blockchain DeveloperNodeJSBlockchainKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
QC Engineer/ TesterAngularJSNodeJSQC QAAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
Full Stack Developer (Nodejs, PHP, Javascript)JavaScriptNodeJSFullstackHome iQ Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Frontend DeveloperAngularJSJavaReactJSSendo Ha NoiSalary: $800 - $1500
Back-End Engineer (Ruby Devops)NodeJSRubyGoLangBuuuk Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-end DeveloperNodeJSReactJSReact NativeMaple Studio Ho Chi MinhSalary: $400 - $800

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more