249 "NodeJS" jobs for you

[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
Senior Back-End Web DeveloperAngularJSNodeJSPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSFirebase APIITBIZ Ha NoiSalary: $700 - $1200
Software Development ManagerJava.NETJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DevelopersAngularJSJavaScriptRANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Full stack Engineer (Javascript)AngularJSJavaScriptNodeJSKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web App DeveloperNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
React Native DeveloperAndroidiOSReact NativeRemote Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[578] Junior ReactJS DeveloperEnglishJavaScriptReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $750
PHP DevelopersPHPJavaScriptHTML CSSNTQ Solution Ha NoiSalary: Up to $1500
Technical Lead (Backend)NodeJSPHPGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $1700 - $3500
.Net/NodeJS DevelopersC#.NETNodeJSLogichpay Ho Chi MinhSalary: $450 - $750
Junior/Senior Node.JS DeveloperJavaScriptNodeJSMongoDBSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Web Developer (Front-end, Full-stack)HTML CSSNodeJSReactJSLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $2000
[571] FullStack PHP DeveloperLinux UnixPHPFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100
Junior Front end developerJavaScriptReactJSBlueplate Technologies Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer (AngularJS, NodeJS)AgileAngularJSNodeJSAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
[565] NodeJS Developer (Malaysia)JavaScriptNodeJSFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerC#JavaScriptDevOpsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack Web (Python/ NodeJS/ Javascript) DeveloperPythonSQLFullstackEyeQ TECH Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2500
[563] Wordpress DeveloperWordpressMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $750 - $1000
Senior Full-Stack NodeJs DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackShareCarForAds Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
PHP Developers (All Levels)HTML CSSPHPPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
ReactJS/NodeJS - Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior ReactJS/AngularJS DeveloperAngularJSMobile AppsReactJSBusiness4you AG Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2000
React Native DeveloperMobile AppsReact NativeRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $800 - $1300
Javascript React DeveloperAngularJSJavaScriptReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full-Stack Web Developer.NETNodeJSFullstackFish-E Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2200

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more