167 "NodeJS" jobs for you

[428] Full Stack NodeJS DeveloperAngularJSNodeJSMongoDBMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1500
[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
Fullstack Web DeveloperJavaScriptHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[461] .NET Web Developer (ASP.net, jQuery)AngularJSASP.NETMVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
[465] Senior Web-Mobile Developer (Angular/React, Node.js)AngularJSNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
(Senior) NodeJS DeveloperNodeJSReactJSDockerSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
[457] Mobile Game Server DeveloperGamesNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: From $800
Ruby DeveloperEnglishRubyGoLangMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: $1100 - $3300
Junior QA DeveloperNodeJSRubyGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Backend DevelopersNodeJSReactJSGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaOOPMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
Lập trình viên JavaScriptAngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: $400 - $800
Technical LeadHTML CSSJavaJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Software Engineer (Integrations)Java.NETJavaScriptOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation QC Engineer.NETQC QAAutomation TestOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[452] Java DeveloperEnglishJavaMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
Senior Java Developer (Nha Trang - Khanh Hoa)JavaINFOdation Vietnam OthersSalary: Negotiable
Web Game DevelopersGamesJavaScriptNodeJSMikado Game Ha NoiSalary: $500 - $1000
Junior DeveloperNodeJSHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Intern (Voice recognition researcher)C++C languageNodeJSInternshipPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Fullstack WebJavaJavaScriptGoLangTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack JavaScript DeveloperEnglishJavaScriptNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Lập Trình Viên PHPPHPSoftworld Vietnam Ho Chi MinhSalary: $350 - $750
Senior FullStack NodeJs DevelopersAngularJSNodeJSMongoDBEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
10 x Senior Developers (C# /.Net/Xamarin)RANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more