180 "Android" jobs for you

[436] Project Manager (Expat candidates)Project ManagerAgileFrenchJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2000
Junior React-Native DevelopersAgileAndroidReact NativePIXA STUDIO Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $350 - $800
Lập trình Game Cocos2dxC++GamesHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsTRAMS Ha NoiSalary: $800 - $1300
Android / iOS DeveloperAndroidiOSSwiftHome iQ Ho Chi MinhSalary: $400 - $900
Mobile Developer (C#, Xamarin)C#Mobile AppsReact NativeAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Senior Android DeveloperAndroidMobile AppsRESTfulTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1400
Senior PHP DeveloperPHPMySQLJavaScriptTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1400
Mobile Software Engineer (React Native)React NativeMobile AppsGiaoHangNhanh Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên iOSC#JavaObjective CISORA Soft Ha NoiSalary: $500 - $700
5 Embedded Software Engineer (C/C++)C++C languageEmbeddedPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable
[432] Android DeveloperAndroidMVCOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
Fresher/ Junior TesterTesterQC QACOVISOFT Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Mobile Team LeaderAndroidiOSMobile AppsNovaon Internet Group Ha NoiSalary: $900 - $1200
Junior DeveloperJava.NETPHPFPT Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Web DeveloperJava.NETPHPFPT Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Android / iOS DeveloperAndroidiOSMobile AppsHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DevelopersAndroidBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP developerAndroidPHPITevania Pacific Ha NoiSalary: From $450
Xamarin Mobile Developers (Mid-Senior level)C#Mobile AppsObjective CAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Học việc lập trình viên Android/iOS DeveloperAndroidiOSFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
02 Developers (ASP.NET, SQL, .NET)AndroidASP.NETHTML CSSFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
[422] Senior Android DeveloperAndroidDevOpsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
PHP DeveloperPHPHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python DeveloperPythonHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)

Blog

Sếp … dở hơi!

Hồi mới đi làm, chiều 5h15 là phải ngồi làm report. Chán, lại thắc mắc, report chi mà làm hoài, có trên tracking system hết rồi. Mà gửi xong, lâu lâu sếp lại hỏi, mà hỏi mấy thứ có trong report...

Read more

Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu?

- Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu? - Anh chị vui lòng gửi sao kê ngân hàng (hay bảng lương) để chứng minh anh chị nói thật .... Mỗi khi có ai hỏi "vì sao phải hỏi lương cũ khi thỏa...

Read more