129 "Japanese" jobs for you

Phiên dịch tiếng nhật trong ngành ITBridge EngineerJapaneseCommunicatorSaomaisoft Ha NoiSalary: $400 - $800
Software QA EngineerTesterQC QAMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
[47] PHP Team LeaderHTML CSSJavaScriptPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1100
[51] Java Team LeaderHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
[319] Senior Java DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100
Senior PHP/Java Web DevelopersJavaMySQLPHPMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior .NET DeveloperJavaScript.NETOOPMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Fresher Blockchain DeveloperFresherBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHẦN MỀM LÀM VIỆC TẠI TOKYOBridge EngineerJapaneseSoftware ArchitectCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
FrontEnd/Unity/Ruby on Rails/Python/AI (Math) internshipPythonRuby on RailsUnityInternshipGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperAngularJSReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerRESTfulDevOpsFirebase APIGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $900 - $1200
Android DeveloperAndroidMobile AppsXMLPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $900 - $1200
Lập trình viên PHP/ PHP LeaderPHPSystem EngineerTeam LeaderGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên JAVAJavaJavaScriptGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Quality AssuranceQC QACMC Global Ha NoiSalary: $700 - $1000
Jave Developer (onsite in Japan)J2EEJapaneseJavaCMC Global OverseaSalary: Negotiable
Senior Node.js/Socket.io DeveloperAngularJSNodeJSPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python/ JavaScript/ RoR DevelopersJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Salesforce DeveloperJavaPHPMs Hoai Thuong- Headhunter at Worklink-HR Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Project ManagerJavaPHPProject ManagerMs Hoai Thuong- Headhunter at Worklink-HR Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Ruby on Rails DevelopersRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên Ruby on RailsAngularJSHTML CSSRuby on RailsCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperC++HTML CSSPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more