212 "Japanese" jobs for you

VueJS DeveloperJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DevelopperHTML CSSPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AI DeveloperPythonGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React JS DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Developer (VB.NET/MVC/Oracle)MVC.NETOracleCube System Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[640] Japanese InterpreterJapaneseCommunicatorJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $900
Senior Developer (Java/ Java Script)AngularJSJavaJavaScriptGrasp Vietnam Ho Chi MinhSalary: $2000 - $2500
Software Tester/ QC (Manual, Automation)EnglishQC QAAutomation TestSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
.NET Developer ( MVC, ASP.NET )ASP.NETMVCOOPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Java Developers (All Levels)J2EEJavaSpringSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[13717] Project ManagerJapanese.NETProject ManagerMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2000
[13730] Fresh/Junior .Net DeveloperASP.NET.NETSQLMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[13788] Junior/Fresher PHP DeveloperJavaScriptPHPPythonMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Japanese IT Comtor InternshipInternshipCommunicatorJapanesebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[13716] Japanese BrSEBridge EngineerJapanese.NETMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1400 - $1700
[13352] Senior NodeJS DeveloperJavaMySQLNodeJSMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1600
Java DeveloperJ2EEJavaSpringSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
.NET Developer.NETRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails Developer.NETRuby on RailsReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[603] Marketing ConsultantOnline MarketingMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $750 - $1050
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
iOS DevelopersiOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Full-stack Web DeveloperDatabasePHPFullstackInnochee Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Senior Data Scientist (R, Python)PythonMachine LearningData MiningPixta Ha NoiSalary: $800 - $2000
Junior/Senior Web DeveloperRuby on RailsSoftware ArchitectFullstackPixta Ha NoiSalary: $500 - $1500
Senior iOS DeveloperiOSObjective C$1000 ++Wired Asia Pacific Vietnam Ha NoiSalary: Up to $1000
Japanese IT CommunicatorCommunicatorJapanesebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersHTML CSSiOSMobile AppsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Chuột không dây Bluebooth bị mất Receiver có dùng được không?

Các loại chuột không dây bluetooth bình dân trên thị trường, có gia dao động từ 150k đến 500k đi kèm với một đầu nhận (receiver) để cắm vào máy tính thông qua cổng USB, rất tiện...

Read more

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more