113 "Japanese" jobs for you

Senior Quality AssuranceQC QACMC Global Ha NoiSalary: $700 - $1000
Jave Developer (onsite in Japan)J2EEJapaneseJavaCMC Global OverseaSalary: Negotiable
Senior Node.js/Socket.io DeveloperAngularJSNodeJSPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python/ JavaScript/ RoR DevelopersJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Salesforce DeveloperJavaPHPMs Hoai Thuong- Headhunter at Worklink-HR Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Project ManagerJavaPHPProject ManagerMs Hoai Thuong- Headhunter at Worklink-HR Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Ruby on Rails DevelopersRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên Ruby on RailsAngularJSHTML CSSRuby on RailsCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperC++HTML CSSPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DevelopersMagentoMySQLPHPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Process Quality Assurance (PQA)QC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $700
PHP Web DevelopersCakePHPLaravelPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DevelopersAndroidBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Kỹ sư cầu nối (BrSE)Bridge EngineerJapaneseCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Phiên dịch viên tiếng Nhật (Comtor)IT SupportJapaneseCommunicatorCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Web developer (PHP)HTML CSSMySQLPHPCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Mobile developer (Swift/Objective-C on iOS)iOSMobile AppsCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Python DeveloperPythonCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
PHP Developer (HTML, CSS, MySQL)HTML CSSJavaScriptMySQLALLGROW LABO Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP developerHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java developerAngularJSHTML CSSJavaGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails developerHTML CSSNodeJSRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Phiên dịch viên tiếng NhậtBridge EngineerJapaneseCommunicatorHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)

Blog

Sếp … dở hơi!

Hồi mới đi làm, chiều 5h15 là phải ngồi làm report. Chán, lại thắc mắc, report chi mà làm hoài, có trên tracking system hết rồi. Mà gửi xong, lâu lâu sếp lại hỏi, mà hỏi mấy thứ có trong report...

Read more

Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu?

- Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu? - Anh chị vui lòng gửi sao kê ngân hàng (hay bảng lương) để chứng minh anh chị nói thật .... Mỗi khi có ai hỏi "vì sao phải hỏi lương cũ khi thỏa...

Read more