264 "Japanese" jobs for you

[1196] Senior Front end DeveloperJavaScriptHTML CSSJobSeeker.vn Da NangFeatured JobSalary: $1400 - $1800
[957] Lead .NET Developer.NETTeam LeaderC#JobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $2500
[1201] Data ScientistData ScientistEnglishPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2300 - $3000
[1192] Senior Java DeveloperJavaJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1600 - $2000
[1173] Front end DeveloperReactJSJavaScriptJobSeeker.vn Da NangSalary: $800 - $1500
[1185] Fullstack Developer (ReactJs, NodeJs)NodeJSReactJSFullstackJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1174] IT CommunicatorJapaneseJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $700 - $1000
[1172] Back End NodeJs DeveloperNodeJSJavaScriptJobSeeker.vn Da NangSalary: $1200 - $2000
[1166] Python DeveloperPythonDjangoOOPJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $800 - $1500
[1094] C# .Net DeveloperC#.NETReactJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
[1069] Senior Web DeveloperPHPJavaPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1400
[1068] Web PHP DeveloperPHPMVCHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $450 - $900
[1012] Java DeveloperJavaSpringJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1600
[1011] Fullstack DeveloperJavaSpringJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Senior PQA for Software ProjectQC QAITNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: Up to $1200
[963] Senior .Net Developer.NETJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1400 - $1900
PQA Team Leader (Trưởng nhóm Kiểm soát chất lượng dự án IT)EnglishQC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
iOS InternshipiOSInternshipbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[916] Senior Python DeveloperPythonHTML CSSNoSQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1400
[910] PHP Web Developer (PHP/Python)PHPPythonHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
[909] PHP Web DeveloperPHPMVCHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $800 - $1300
Quality Controller (HTML, CSS, JavaScript)QC QAAutomation TestDFO Global company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS InternshipiOSbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP InternshipInternshipbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Japanese Bridge Software EngineerBridge EngineerInnotech Vietnam Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
(PHP) Junior Backend EngineerMySQLPHPAWSTeneocto Technologies Ha NoiSalary: $500 - $1000
[801] Python LeaderPythonMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $2000 - $2500
[800] Python DeveloperPythonMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[778] iOS Developer (Objective C)iOSMobile AppsObjective CMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $800
Senior Frontend Developer (ReactJS/JavaScript)JavaScriptReactJSASOVIEW VIỆT NAM's company Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more