191 "Japanese" jobs for you

[562] Sales & Business Development (IT)SaleBusiness DevelopmentITMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: Up to $1000
Japanese IT CommunicatorCommunicatorJapanesebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersHTML CSSiOSMobile AppsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerC#JavaScriptDevOpsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Salesforce DeveloperMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Javascript React DeveloperAngularJSJavaScriptReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile DevelopersGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on rails developerGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư cầu nối (BrSE, N2)C++HTML CSSJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC TesterMySQLTesterQC QASutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Developer (All Levels)J2EEJavaJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
QC TesterQC QATesterSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DevelopersJavaSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
2 Android DevelopersAndroidDatabaseEnglishPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Senior/Junior Unity DevelopersGamesJapaneseUnityBeetsoft Ha NoiSalary: $750 - $1500
QC Engineer (Junior/Senior/Experience)Business AnalystTesterQC QAARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1400
Senior PHP DeveloperPHPSQLFullstackARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
Japanese Bridge System EngineerBridge EngineerJapaneseProject ManagerARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
[80] Junior Java DeveloperJavaJavaScriptSpringMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
[521] Bridge Software Engineer (N2, ở VN)JapaneseBridge EngineerITMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2000 - $3000
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
[319] Java DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more