200 "Japanese" jobs for you

[13716] Japanese BrSEBridge EngineerJapanese.NETMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1400 - $1700
[13352] Senior NodeJS DeveloperJavaMySQLNodeJSMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Java DeveloperJ2EEJavaSpringSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
.NET Developer.NETRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails Developer.NETRuby on RailsReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[603] Marketing ConsultantOnline MarketingMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $750 - $1050
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
iOS DevelopersiOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Full-stack Web DeveloperDatabasePHPFullstackInnochee Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Senior Data Scientist (R, Python)PythonMachine LearningData MiningPixta Ha NoiSalary: $800 - $2000
Junior/Senior Web DeveloperRuby on RailsSoftware ArchitectFullstackPixta Ha NoiSalary: $500 - $1500
Senior iOS DeveloperiOSObjective C$1000 ++Wired Asia Pacific Vietnam Ha NoiSalary: Up to $1000
[562] Sales & Business Development (IT)SaleBusiness DevelopmentITMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: Up to $1000
Japanese IT CommunicatorCommunicatorJapanesebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersHTML CSSiOSMobile AppsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerC#JavaScriptDevOpsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Salesforce DeveloperMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Javascript React DeveloperAngularJSJavaScriptReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile DevelopersGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on rails developerGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư cầu nối (BrSE, N2)C++HTML CSSJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC TesterMySQLTesterQC QASutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more