Hot Jobs

[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[585] Senior Product ManagerProduct ManagerProject ManagerBlockchainMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $3500
[604] Senior Front-End DeveloperAngularJSJavaScriptPHPMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
React Native DevelopersMobile AppsReactJSReact NativePIXA Studio Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Up to $1000
Android DeveloperAndroidEnglishOOPRSS Team Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $1800
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
QA Engineer (manual)EnglishQC QACodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AngularJS DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Tester.NETQC QAAutomation TestTravel2Pay Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Selenium Automation DeveloperJavaQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native DeveloperAndroidiOSReact NativeTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerLinux UnixDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Automation DeveloperQC QAFresherAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem AdminSystem EngineerAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSpringTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Developer (ReactJS, ,NET, NodeJS).NETNodeJSReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên iOSiOSCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên .NETMVC.NETFirebase APISapo Technology Ha NoiSalary: $500 - $1000
Lập trình viên JavaFirebase APIBootstrapJavaSapo Technology Ha NoiSalary: $500 - $1200
React Native DeveloperJavaObjective CReact NativeSapo Technology Ha NoiSalary: $500 - $1200
IT Support Staff (Fresh Graduates)IT SupportNetworkingHardwareOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[569] BA / Product & Implementation LeadProduct ManagerProject ManagerBusiness AnalystMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Kỹ sư phát triển phần mềmAndroidiOSJavaViettel Telecom Ha NoiSalary: $640 - $2140
[616] Web DesignerDesignerUI-UXMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $350 - $500
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPCMG.Asia Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Android DeveloperAndroidJava$1000 ++CMG.Asia Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1700

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more