Hot Jobs

[550] Technical Project Manager (AWS/Blockchain)BlockchainProject ManagerDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $1800
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
[558] Software QC EngineerTesterQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $900
Senior Back-End Web DevelopersAngularJSPHPPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
JavaScript Back-ends DevelopersPHPReact NativeBlockchainStiB Labs's company Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Web DeveloperHTML CSSJavaScriptJQueryHansae Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
JavaScript DevelopersAngularJSJavaScriptReactJSEvolable Asia Solutions Da NangSalary: $700 - $2000
PHP DeveloperAngularJSPHPLaravelHachium Ha NoiSalary: $500 - $950
QA Tester (Automation/Manual)QC QA$1000 ++Automation TestMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Test Engineer (Ruby/Cucumber)RubyQC QAAutomation TestRangstrupIT Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
[529] NodeJS/React JS DeveloperNodeJSReactJSJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Nhân viên kiểm thử tự độngEmbeddedNetworkingAutomation TestViettel Network Technologies Center (VTTEK) Ha NoiSalary: $800 - $1200
Senior Back-End Web DeveloperAngularJSNodeJSPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình C++ (Fresher)C++GamesFresherDouble Studio Ha NoiSalary: $300 - $1000
Back-end JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSFirebase APIITBIZ Ha NoiSalary: $700 - $1200
Business Development ManagerManagerSaleBusiness DevelopmentITBIZ Ha NoiSalary: $1400 - $1800
Embedded C/C++ DeveloperC languageEmbeddedEnglishViettel Network Technologies Center (VTTEK) Ho Chi MinhSalary: $800 - $3000
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPLaravelEway Ha NoiSalary: $500 - $1000
TesterAndroidiOSAutomation TestMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $600
[562] Sales & Business Development (IT)SaleBusiness DevelopmentITMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: Up to $1000
[539] Embedded Software EngineerC++Linux UnixEmbeddedMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $1250
Experienced Embedded Software Engineer (C/C++)C++EmbeddedLinux UnixRenesas Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[538] Sales/Account ManagerBusiness DevelopmentSaleEnglishMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1700
Software Development ManagerJava.NETJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DevelopersAngularJSJavaScriptRangstrupIT Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Senior .NET Developers (C#, SQL, WPF)C#RangstrupIT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Oracle Cloud DeveloperDatabaseOracleFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior QC EngineerQC QAYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more