Hot Jobs

[569] BA / Product & Implementation LeadProduct ManagerProject ManagerBusiness AnalystMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
React Native DevelopersMobile AppsReactJSReact NativePIXA STUDIO Co., Ltd Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Up to $1000
[585] Senior Product ManagerProduct ManagerProject ManagerBlockchainMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2500
Android DeveloperAndroidEnglishOOPRSS Team Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[550] Technical Project Manager (AWS/Blockchain)BlockchainProject ManagerDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $1800
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
Experienced STA Design EngineerC++C languageAutomation TestRenesas Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Account Manager Trainee ProgramEnglishInternshipBusiness DevelopmentAdstart Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[603] Marketing ConsultantOnline MarketingMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: Negotiable
Chuyên Viên ERP (Biết AX)ERPPharmacity Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front End Developer (React JS)ReactJSPharmacity Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
[597] Remote Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1200
[596] Remote Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1200
IT ManagerManagerITSecurityOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ReactJS DeveloperMVCOOPReactJSAdmeta Ha NoiSalary: Negotiable
[564] Senior C# Developer (Malaysia)C#English.NETMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
QA InternEnglishQC QAInternshipeMobi Ho Chi MinhSalary: $300 - $400
QA/ QC EngineersQC QASQLLHV SOFTWARE Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPWordpressFullstackTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native DeveloperMobile AppsReact NativeTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
iOS DevelopersiOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Full-stack Web DeveloperDatabasePHPFullstackInnochee Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
[594] Web PHP DeveloperJSONPHPLaravelMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $800 - $1000
IT Help DeskITIT SupportNetworkingHSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend DeveloperHTML CSSJavaScriptMagentoMagenest Ha NoiSalary: $450 - $800
Nữ Lập trình viên biết C#C#IT SupportSoftware ArchitectNam Kim Steel Binh DuongSalary: $450 - $600

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more