Hot Jobs

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[494] WordPress DeveloperWooCommerceWordpressPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $500 - $800
[502] .NET Technical Architect.NETSoftware ArchitectERPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[495] Senior Mobile App TesterQC QATesterMobile AppsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1200
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
[497] 2D ArtistDesignerGames2D Concept ArtistMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $900
[456] Front end DeveloperHTML CSSJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $350 - $500
[511] Expat Project ManagerProject ManagerAgileMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $2500
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[470] Middle - Senior React Native DeveloperReact NativeJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
System AdministratorSystem AdminSystem EngineerTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Mobile Team LeaderMobile AppsTeam LeaderTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerTesterQC QATitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Developer (Android / iOS)AndroidiOSMobile AppsTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên Tester Phần MềmTesterTSG Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business Intelligence DeveloperBusiness AnalystMachine LearningData ScientistHiggsup Ha NoiSalary: Negotiable
AI SpecialistJavaPHPPythonHiggsup Ha NoiSalary: $1000 - $2500
Graphic DesignerDesignerAdobe Creative SuiteSendo Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
IT AdministratorIT SupportNetworkingSystem AdmingoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Quality Control EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Product Design SpecialistDesignerUI-UXSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
QC Engineer (Manual + Auto)TesterScrumAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation QCTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fullstack PHP DeveloperPHPFullstackJavaScriptNOVAON Ha NoiSalary: $500 - $800

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more