Hot Jobs

Junior iOS DeveloperAgileObjective CPIXA STUDIO Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[411] Senior Java DevelopersEnglishJavaOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
[64] Django/ Python DeveloperPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1100
[384] Game Server Developer(Java/Linux)JavaLinux UnixMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
Lead Ruby on Rails (Full-stack)AgileJavaScriptRuby on RailsHuman Benefits Ho Chi MinhSalary: $1250 - $2500
[429] Marketing DesignerDesignerOnline MarketingMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
PHP Web DevelopersCakePHPLaravelPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT kiêm Quản Trị WebsiteIT SupportLido Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior iOS DevelopersObjective COOPSwiftMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable
05 Web Game DevelopersGamesJavaScriptNodeJSMikado Game Ha NoiSalary: $500 - $800
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPecommage Ha NoiSalary: $500 - $1000
Android / iOS DeveloperAndroidiOSMobile AppsHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
NodeJS BackEnd DeveloperC++JavaScriptNodeJSHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DevelopersAndroidBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-end Developer (HTML5, CSS, JavaScript)HTML CSSJavaScriptRainmaker Labs Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP developerAndroidPHPITevania Pacific Ha NoiSalary: From $450
Server EngineerC#MySQL.NETPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Web DeveloperMySQLPHPPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior PHP DeveloperPHPPlay Fury Vietnam OverseaSalary: $1300 - $1800
Developer LeadJava.NETNodeJSVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperAgileiOSReact NativeVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior React DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Junior/Senior PHP/Laravel developerOOPPHPLaravelMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $700 - $1200
NodeJS DeveloperAngularJSHTML CSSNodeJSiNET Ha NoiSalary: $350 - $700

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • JobSeeker.vn
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)

Blog

Investment Consultant ($400 → $700 + commission)

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN thuộc lĩnh vực TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ TẠI NEW ZEALAND Làm việc full time tại quận 3, TP.HCM. Yêu cầu: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm một trong lĩnh vực về tư vấn du học, tư...

Read more

Mini Salary Survey (Khảo sát lương mini)

Bản salary survey này được làm từ hồi lâu, nhưng đến bây giờ mới share lại File Excel chi tiết, các anh chị có thể tự chỉnh sửa, làm chart hay report tùy ý cho dễ sử dụng Mời download...

Read more