85 "Magento" jobs for you

PHP Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMagentoObjective CSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
03 PHP DevelopersNodeJSPHPLaravelInspius Ha NoiSalary: $500 - $1000
Front-End DeveloperHTML CSSJQueryJavaScriptAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperDrupalMagentoJoomlaBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
02 Junior PHP DeveloperPHPCakePHPSymfonyPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[508] Senior WordPress DeveloperWordpressMagentoAgileMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[507] Senior Drupal DeveloperDrupalMagentoAgileMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Front-end Developer (02)HTML CSSJQueryWooCommerceHR Magenest Ha NoiSalary: $500 - $800
Back-end DeveloperHTML CSSMagentoPHPHR Magenest Ha NoiSalary: $400 - $1500
Senior Front-end DeveloperHTML CSSUI-UXJQuerySmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior Automation TesterAutomation TestQC QATesterSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
PHP Developer (Junior)MagentoPHPFullstackVmax Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
Lập trình viên Front-EndHTML CSSJavaScriptJQueryAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
[Urgent] Junior/Senior Magento DevelopersJavaScriptMagentoPHPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Angular Js DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Front-end DeveloperHTML CSSSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QA - AutomationAutomation TestSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP Developer (Sign-on bonus offered)MagentoSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHPMySQLPHPITPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Leader PHPHTML CSSMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Magento Developer LeadERPPHPProduct ManagerMotion Global Ha NoiSalary: $1400 - $2000
Magento DeveloperJavaScriptMagentoEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperMagentoPHPecommage Ha NoiSalary: Up to $1000
Lập trình viên PHPMySQLPHPCakePHPVietIS Software Corporation Ha NoiSalary: $500 - $700
Web Developer (PHP)PHPYiiRepresentative Office of Kim Son Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 PHP Developers (Magento)MagentoOOPPHPTigren Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Sales Executive (IT Solution)SaleBusiness DevelopmentSmartOSC Ha NoiSalary: $700 - $1500

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more