98 "Magento" jobs for you

Senior QC EngineerQC QASmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT HelpdeskIT SupportITHardwareSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP developerMagentoPHPTeam LeaderSmartOSC Ha NoiSalary: $800 - $1500
Frontend DeveloperHTML CSSJavaScriptMagentoMagenest Ha NoiSalary: $450 - $800
Thực tập sinh PHPMySQLOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: Negotiable
Thực tập sinh HTMLHTML CSSJavaScriptInternshipTigren Solutions Ha NoiSalary: Negotiable
Front-end Developer (HTML, CSS, JavaScript)HTML CSSJavaScriptMagentoTigren Solutions Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-end Developer (PHP, Magento)MagentoOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: $600 - $1000
PHP ProgrameriOSIT SupportPHPSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
[572] Magento DeveloperMagentoPHPZendMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1800
[573] Web (PHP) DeveloperOOPPHPSymfonyMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $800
Linux System AdministratorLinux UnixSystem AdminLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Magento Developers (All levels)MagentoPHPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Web Developer (Prefer PHP, Magento, Ruby, Python)MagentoPHPRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
PHP Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMagentoObjective CSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
03 PHP DevelopersNodeJSPHPLaravelInspius Ha NoiSalary: $500 - $1000
Front-End DeveloperHTML CSSJQueryJavaScriptAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperDrupalMagentoJoomlaBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
02 Junior PHP DeveloperPHPCakePHPSymfonyPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[508] Senior WordPress DeveloperWordpressMagentoAgileMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[507] Senior Drupal DeveloperDrupalMagentoAgileMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Front-end Developer (02)HTML CSSJQueryWooCommerceMagenest Ha NoiSalary: $500 - $800
Back-end DeveloperHTML CSSMagentoPHPMagenest Ha NoiSalary: $400 - $1500
Senior Front-end DeveloperHTML CSSUI-UXJQuerySmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior Automation TesterAutomation TestQC QATesterSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
PHP Developer (Junior)MagentoPHPFullstackVmax Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
Lập trình viên Front-EndHTML CSSJavaScriptJQueryAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: $400 - $700

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more