94 "Magento" jobs for you

Thực tập sinh PHPMySQLOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: Negotiable
Thực tập sinh HTMLHTML CSSJavaScriptInternshipTigren Solutions Ha NoiSalary: Negotiable
Front-end Developer (HTML, CSS, JavaScript)HTML CSSJavaScriptMagentoTigren Solutions Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-end Developer (PHP, Magento)MagentoOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: $600 - $1000
PHP ProgrameriOSIT SupportPHPSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
[572] Magento DeveloperMagentoPHPZendMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1800
[573] Web (PHP) DeveloperOOPPHPSymfonyMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $800
Linux System AdministratorLinux UnixSystem AdminLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Magento Developers (All levels)MagentoPHPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Web Developer (Prefer PHP, Magento, Ruby, Python)MagentoPHPRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
PHP Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMagentoObjective CSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
03 PHP DevelopersNodeJSPHPLaravelInspius Ha NoiSalary: $500 - $1000
Front-End DeveloperHTML CSSJQueryJavaScriptAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperDrupalMagentoJoomlaBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
02 Junior PHP DeveloperPHPCakePHPSymfonyPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[508] Senior WordPress DeveloperWordpressMagentoAgileMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[507] Senior Drupal DeveloperDrupalMagentoAgileMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Front-end Developer (02)HTML CSSJQueryWooCommerceHR Magenest Ha NoiSalary: $500 - $800
Back-end DeveloperHTML CSSMagentoPHPHR Magenest Ha NoiSalary: $400 - $1500
Senior Front-end DeveloperHTML CSSUI-UXJQuerySmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior Automation TesterAutomation TestQC QATesterSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
PHP Developer (Junior)MagentoPHPFullstackVmax Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
Lập trình viên Front-EndHTML CSSJavaScriptJQueryAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
[Urgent] Junior/Senior Magento DevelopersJavaScriptMagentoPHPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Angular Js DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Front-end DeveloperHTML CSSSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QA - AutomationAutomation TestSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more