834 "JavaScript" jobs for you

[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $1800
[558] Software QC EngineerTesterQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $900
Senior Back-End Web DeveloperAngularJSNodeJSPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSFirebase APIITBIZ Ha NoiSalary: $700 - $1200
[539] Embedded Software EngineerC++Linux UnixEmbeddedMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $1250
Software Development ManagerJava.NETJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DevelopersAngularJSJavaScriptRANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Java Software EngineerHTML CSSJavaJavaScriptKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full stack Engineer (Javascript)AngularJSJavaScriptNodeJSKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[577] Senior PHP DeveloperMVCPHPChineseMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1500 - $1800
Thực tập sinh PHPMySQLOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: Negotiable
Thực tập sinh HTMLHTML CSSJavaScriptInternshipTigren Solutions Ha NoiSalary: Negotiable
Front-end Developer (HTML, CSS, JavaScript)HTML CSSJavaScriptMagentoTigren Solutions Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-end Developer (PHP, Magento)MagentoOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: $600 - $1000
Front end DeveloperJavaScriptReactJSFabbi Ha NoiSalary: $400 - $700
Web App DeveloperNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình .Net.NETTSG Ha NoiSalary: Negotiable
Software Quality Assurance (Automation)QC QAAutomation TestTesterKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJQueryMySQLPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
Python DevelopersDjangoPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Java Front-end DeveloperAngularJSJavaJavaScriptTruemoney Ha NoiSalary: $700 - $1000
PHP ProgrameriOSIT SupportPHPSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJQueryMySQLPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile DeveloperiOSMobile AppsReact NativeNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
[578] Junior ReactJS DeveloperEnglishJavaScriptReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $750
PHP DevelopersPHPJavaScriptHTML CSSNTQ Solution Ha NoiSalary: Up to $1500
Project ManagersAgileProject ManagerScrumEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
PHP DeveloperJQueryMySQLPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[470] Middle - Senior React Native DeveloperReact NativeJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more