616 "JavaScript" jobs for you

[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
LẬP TRÌNH VIÊN .NETASP.NETERPJavaScriptZakka Mart Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Developer- React NativeAgileJavaScriptScrumbTaskee Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Frontend DeveloperHTML CSSSEOReactJSbTaskee Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Fullstack Web DeveloperJavaScriptHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[461] .NET Web Developer (ASP.net, jQuery)AngularJSASP.NETMVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
[465] Senior Web-Mobile Developer (Angular/React, Node.js)AngularJSNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Lập trình viên NETASP.NET.NETSaomaisoft Ha NoiSalary: $300 - $800
Application DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Ngọc Anh (Recruiter at Le&Associates) Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
Senior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $800 - $1200
Junior PHP DeveloperMagentoPHPecommage Ha NoiSalary: Up to $1000
Front-End Developer (JavaScript)JavaScriptReactJSReact NativeWanna Ho Chi MinhSalary: $450 - $650
Lập trình viên PHPPHPJavaScriptFuntap Ha NoiSalary: Negotiable
Yii DeveloperYiiMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
React JS DeveloperJavaScriptReactJSMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
(Senior) NodeJS DeveloperNodeJSReactJSDockerSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
(Senior) .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[47] PHP Team LeaderHTML CSSJavaScriptPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1100
[51] Java Team LeaderHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
[64] Django/Python DeveloperDjangoHTML CSSPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1100
[319] Senior Java DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100
[456] Front end DeveloperMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $350 - $500
Java DeveloperJavaJavaScriptMySQLMắt Bão BPO Ha NoiSalary: $700 - $1000
Lập trình và thiết kế websitePHPSEOSafza Việt Nam Ha NoiSalary: $350 - $500

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more