214 "Laravel" jobs for you

[1231] Senior PHP DeveloperPHPLaravelEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2200
[1091] Senior Front end DeveloperReactJSHTML CSSJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $1700 - $2200
[900] Senior/Lead Fullstack Web Developer ( Laravel, ReactJs)LaravelReactJSPHPJobSeeker.vn Ha NoiFeatured JobSalary: $2000 - $2500
[1216] NodeJs Back end DeveloperNodeJSJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1500 - $2100
[1042] Senior Scrum MasterScrumJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
[1040] Senior PHP developer (Symfony/Laravel)SymfonyLaravelPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
PHP Backend DeveloperPHPLaravelVueJSRBox Ha NoiSalary: Negotiable
[980] PHP Developer (Remotely)PHPLaravelJobSeeker.vn OthersSalary: $1300 - $1500
Full-Stack DeveloperLaravelFullstackReactJSVoices of Sales Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software EngineerNodeJSReactJSReact NativePSA Solutions JSC Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1200
[940] Senior Full-stack Laravel PHP DeveloperPHPLaravelJobSeeker.vn Ha NoiSalary: $1800 - $2400
[937] PHP DeveloperPHPYiiLaravelJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $650 - $900
Backend DeveloperNodeJSLaravelCakePHPPrime Commerce Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend DeveloperMySQLPHPPostgreSqlST Solutions Co.Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
[923] PHP DeveloperPHPSymfonyLaravelJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $900 - $1200
[922] PHP DeveloperPHPLaravelOOPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1950
[906] Senior PHP Developer (Symfony / Drupal / WP)JobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1800 - $2300
[907] Junior PHP Developer (Symfony, Drupal, WP)PHPSymfonyDrupalWordpressJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[895] PHP Fullstack DeveloperPHPLaravelYiiJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $600 - $850
[897] Senior PHP DeveloperPHPYiiLaravelVueJSReactJSAngularJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1700
[890] Full-stack Developer (Laravel/ReactJs)PHPReactJSDockerMicroservicesJavaScriptLaravelJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $850 - $1500
Senior Software Engineer (PHP/ Lavarel)HTML CSSPHPLaravelJavra Software B.V Da NangSalary: Negotiable
Backend Developer(NodeJS)NodeJSPHPLaravelWELINC Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (Laravel/Yii/Cake...)PHPLaravelCakePHPRelipa Software Ha NoiSalary: $600 - $1500
Lập trình viên PHP (Fintech)PHPLaravelVNP Group Ha NoiSalary: Negotiable
(PHP) Junior Backend EngineerMySQLPHPAWSTeneocto Technologies Ha NoiSalary: $500 - $1000
PHP DeveloperPHPJavaScriptMySQLPaymentwall Ha NoiSalary: Negotiable
[805] Fullstack Web Developer (Laravel,ReactJS)PHPLaravelReactJSMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $2200 - $2800
PHP DeveloperJavaScriptPHPLaravelVNP Group Ha NoiSalary: $300 - $600
[770] Senior PHP Backend DeveloperPHPMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $900 - $1300

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more