332 "Team Leader" jobs for you

iOS DevelopersiOSMVCPHPCube System Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $850
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Selenium Automation DeveloperJavaQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Developer (ReactJS, ,NET, NodeJS).NETNodeJSReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[618] Senior NodeJS DeveloperLinux UnixNodeJSRESTfulMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1600
[617] .NET Team Leader (Tiếng Anh đọc/viết)ASP.NET.NETBootstrapMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1600 - $2200
[610] Front-end Leader (ExtJS / ReactJS)ReactJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1400
UNIX AdministratorLinux UnixMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Development Team LeaderJ2EEMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Manual Tester/QCQC QAFresherCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product QC/ TesterNodeJSQC QAVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support LeaderDatabaseIT SupportNetworkingBT International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Android DevelopersAgileAndroidJavaPIXA Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJ2EEJavaSpringSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Project ManagerProduct ManagerProject Manager$1000 ++ITBIZ Ha NoiSalary: $1400 - $2000
PHP developerMagentoPHPTeam LeaderSmartOSC Ha NoiSalary: $800 - $1500
Thực tập Lập trình cơ sở dữ liệuDatabaseInternshipTSG Ha NoiSalary: Negotiable
Software Test Part Leader (Test Manager)EnglishTeam LeaderAutomation TestLG Electronics Ha NoiSalary: $1000 - $1800
C/C++ Software EngineerC++OOPC languageLG Electronics Ha NoiSalary: $600 - $2000
Sale Development RepresentativeBusiness DevelopmentOnline MarketingGrowSteak Ha NoiSalary: $300 - $1000
[498] Unity3D DevelopersC#GamesUnityMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1200
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
iOS DevelopersiOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
[595] Digital Marketing Officer/LeaderBusiness AnalystOnline MarketingSocial MediaJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[590] Full-stack Team LeaderAngularJSJavaNodeJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1800 - $2500
Lập Trình ViênTinh Vân Ha NoiSalary: Negotiable
Technical LeaderJavaJavaScriptPHPAlitech Ha NoiSalary: $1000 - $1200
Fullstack Team leaderAngularJSNodeJSTeam LeaderKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Java DeveloperJavaJavaScriptMySQLezCloud Global Technology Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more