462 "JQuery" jobs for you

[604] Senior Front-End DeveloperAngularJSJavaScriptPHPMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $1800
[13352] Senior NodeJS DeveloperJavaMySQLNodeJSMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
PHP DeveloperMySQLPHPSymfonySwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Lập trình viên .NETMVC.NETFirebase APISapo Technology Ha NoiSalary: $500 - $1000
Front End DeveloperHTML CSSJavaScriptJQueryCMG.Asia Ho Chi MinhSalary: Up to $800
Mobile App Developer (Android - iOS)Mobile AppsiOSAndroidMECORP Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[617] .NET Team Leader (Tiếng Anh đọc/viết)ASP.NET.NETBootstrapMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1600 - $2200
Front End DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSSilogy Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperMySQLOOPPHPOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[611] Front-end Developer ( HTML/CSS/JS)HTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
.NET DeveloperASP.NETHTML CSS.NETMs Lê Thùy Trang (Headhunter at Vietinterview) Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Front end DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
PHP Laravel Developers (Mid/Senior)PHPLaravelBigin Ho Chi MinhSalary: $750 - $1200
Junior IT Developer (.NET, MVC, C#)ASP.NETC#MVCMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
[614] Junior CSS DeveloperDesignerHTML CSSMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1000
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/Junior PHP DeveloperWordpressLaravelCakePHPRelipa Software Ha NoiSalary: Up to $1300
Web DeveloperHTML CSSMySQLNoSQLBuffalo Tours Ha NoiSalary: Negotiable
Junior Full Stack Javascript CoderJavaScriptNodeJSReactJSCodelynx Software Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[577] PHP DeveloperMVCPHPChineseMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
SharePoint DevOps EngineersASP.NETSharepointXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Front-end Developers.NETXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Kỹ sư lập trình PHPPHPLaravelReactJSViettel Cyberspace Center Ha NoiSalary: $700 - $1000
PHP developerMagentoPHPTeam LeaderSmartOSC Ha NoiSalary: $800 - $1500
Senior Front-end DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python Developer (Django/Flask)DjangoERPPythonVietERP Da NangSalary: Negotiable
Junior .Net DeveloperAngularJSASP.NETC#Restaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Sharepoint/Web DeveloperASP.NETHTML CSSSharepointRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more