389 "JQuery" jobs for you

[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
Java DeveloperEnglishJavaJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $440 - $530
Lập Trình ViênNBN Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperAngularJSASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Technical LeadHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperJavaJavaScriptRubyTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viênASP.NETC#C++NBN Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[536] Senior Web Developer (PHP Fullstack)EnglishPHPFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Lập trình WebPHPSQLFullstackSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $500 - $600
Ruby on Rails DeveloperEnglishRuby on RailsCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaScriptPHPLaravelMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $600
PHP DeveloperASP.NETJavaScriptMySQLSolar Ha NoiSalary: $500 - $1000
[532] PHP DevelopersPHPJavaScriptJQueryMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1100
[533] Senior PHP DeveloperPHPHTML CSSJQueryMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1500
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .NetASP.NETTSG Ha NoiSalary: $400 - $750
03 PHP DevelopersNodeJSPHPLaravelInspius Ha NoiSalary: $500 - $1000
Thiết kế Web/MobileDesignerUI-UXPhotoshopHachium Ha NoiSalary: $400 - $1000
Lập trình viên WebAndroidiOSPHPSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Java DeveloperJavaOracleHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình PHPAngularJSPHPLaravelHachium Ha NoiSalary: $350 - $900
Front-End DeveloperHTML CSSJQueryJavaScriptAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Web DeveloperJavaJavaScriptMitrais Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperHTML CSSJavaScriptNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
.NET DeveloperC#.NETBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Developer (Junior/Senior/Experience)JavaMySQLOOPARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1400

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more