361 "JQuery" jobs for you

[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
Lập trình PHPHTML CSSJQueryPHPPayoo Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Lập trình viên PHPJavaScriptMySQLPHPTín Tốc Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
PHP DeveloperCakePHPLaravelPhalconGrooo International Ha NoiSalary: $600 - $1200
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Front-end Developer (02)HTML CSSJQueryWooCommerceHR Magenest Ha NoiSalary: $500 - $800
[186] Junior PHP Web DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPCakePHPITBiz Ha NoiSalary: $500 - $1000
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Senior Front-end DeveloperHTML CSSUI-UXJQuerySmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Lập trình ASP.NETASP.NETC#JavaScriptHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Web DeveloperJava.NETFresherRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
ASP.NET MVC Intermediate DeveloperASP.NET.NETPayoo Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
.NET DevelopersASP.NETHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net DeveloperASP.NETC#HTML CSSGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $600 - $1500
PHP Developer (Junior)MagentoPHPFullstackVmax Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
[483] PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $500
[481] Experienced Java Web DeveloperJavaJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $700
[482] Experienced PHP DeveloperCakePHPPHPSymfonyJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
PHP DeveloperJQueryJSONMySQLUni Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên Front-EndHTML CSSJavaScriptJQueryAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Web DevelopersAngularJSJavaScriptReactJSSME Hospital Ha NoiSalary: Negotiable
05 PHP DevelopersHTML CSSMySQLPHPEvolable Asia Solutions Da NangSalary: Negotiable
[Urgent] Junior/Senior Magento DevelopersJavaScriptMagentoPHPEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[473] PHP DeveloperHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $900
[480] Java DeveloperJavaJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
Junior .NET DeveloperC#.NETObjective CTEG Consulting Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more