167 "Designer" jobs for you

[706] Junior DesignerJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $500 - $800
Web Developer (PHP, Laravel, CodeIgnigter, MySQL)DesignerHTML CSSPHPAMI DENTAL Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Graphic DesignerPhotoshopDesignerSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Chuyên viên thiết kế ứng dụng di động (UI Designer)DesignerUI-UXPhotoshopFPT Telecom Ha NoiSalary: $500 - $900
[497] 2D ArtistDesignerGames2D Concept ArtistMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1200
Senior Game DeveloperGamesUnityFullstackCông ty TNHH SUGA Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
UI/UX DesignerHTML CSSWao Studio's company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack PHP DeveloperMVCMySQLLaravelDược Hoa Kỳ Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Web Developer - PHP (Laravel)PHPLaravelZendOwnego Ha NoiSalary: Negotiable
[679] UX/UI DesignerDesignerUI-UXMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Python DeveloperAgilePythonMachine LearningThien Minh Group Ha NoiSalary: $650 - $900
Kỹ sư thiết kế phần cứngDesignerITHardwareHome iQ Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Senior Fullstack .NET Developer (C#)C#.NETNoSQLECOE Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
[210] Game DesignerDesignerEnglishGamesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Interactive Designer (Innovation)DesignerUI-UXREAPRA Technology Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UX Designer/StrategistDesignerEnglishUI-UXREAPRA Technology Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Front End Developer/LeadJavaScriptJSONRESTfulECOE Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Frontend EngineerAngularJSReactJSHolistics Ho Chi MinhSalary: $800 - $1300
[657] Senior UX/UI DesignerDesignerUI-UXBlockchainJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
Nhân viên 2D ArtistDesignerAppota Ha NoiSalary: Negotiable
Game DesignerGames3D ModelingGear Inc. Da NangSalary: $800 - $1500
Nhân viên thiết kế đồ họa 2DGamesDesignerGrooo International Ha NoiSalary: Negotiable
UI DesignerDesignerUI-UXInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $700
[642] UX/UI DesignerUI-UXDesignerJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $1000
[629] UX/UI DesignerDesignerEnglishUI-UXJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Thực tập thiết kế đồ họa 3DDesignerGamesGrooo International Ha NoiSalary: Negotiable
3D Artist Game DesignDesignerGamesGrooo International Ha NoiSalary: Negotiable
UI/UX DesignerUI-UXDesignerTerralogic Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
UI DesignerDesignerEnglishPhotoshopInnerbus Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Web/Mobile App DesignerDesignerMobile AppsUI-UXMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: $500 - $700

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more