349 "PHP" jobs for you

PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP Developer ( Laravel, AngularJS)AngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Junior PHP Developer ( Laravel - AngularJS)AngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPLaraveliFreight Corporation Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
PHP Developers (All Levels)HTML CSSPHPPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
ReactJS/NodeJS - Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Lead DeveloperPHPTeam LeaderDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1200
PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMytour Vietnam Ha NoiSalary: $400 - $600
PHP Web Developer(FE/BE)HTML CSSJavaScriptPHPBusiness4you AG Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1700
PHP DeveloperPHPSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Magento Developers (All levels)MagentoPHPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Web Developer (Prefer PHP, Magento, Ruby, Python)MagentoPHPRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Junior Backend Developer (PHP)PHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end Web Developer (PHP, JavaScript)JavaScriptMySQLPHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project Development ExecutiveJavaPHPPythonM&T Pictures Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[536] Senior Web Developer (PHP Fullstack)EnglishPHPFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Back-end DeveloperJavaOOPPHPMeete.co Ho Chi MinhSalary: $450 - $1000
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[534] Senior PHP (Laravel) DeveloperPHPLaravelSymfonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1900
Lập trình WebPHPSQLFullstackSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $700 - $2000
Fresher PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $500 - $600
System Engineer (AWS, Linux, SQL)PHPSystem AdminSystem EngineerWanna Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Lập trình viên PHPPHPWanna Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Software DeveloperJavaPHPSQLZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more