523 "PHP" jobs for you

[908] Senior Magento DeveloperMagentoPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $2500
[900] Senior/Lead Fullstack Web Developer ( Laravel, ReactJs)LaravelReactJSPHPJobSeeker.vn Ha NoiFeatured JobSalary: $2000 - $2500
02 Software DevelopersJavaScriptNodeJSPHPMs Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Backend DeveloperNodeJSLaravelCakePHPPrime Commerce Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend DeveloperMySQLPHPPostgreSqlST Solutions Co.Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
[923] PHP DeveloperPHPSymfonyLaravelJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $750 - $1200
[922] PHP DeveloperPHPLaravelOOPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1950
[830] Senior Magento Developer (Remotely)MagentoPHPJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
[910] PHP Web Developer (PHP/Python)PHPPythonHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
[186] Junior PHP DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $500
[909] PHP Web DeveloperPHPMVCHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
[907] Junior PHP Developer (Symfony, Drupal, WP)PHPSymfonyDrupalWordpressJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
React JS Developer (up to 1600$)PHPRuby on RailsReactJSbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[895] PHP Fullstack DeveloperPHPLaravelYiiJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $600 - $850
[897] Senior PHP DeveloperPHPYiiLaravelVueJSReactJSAngularJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1700
[891] Technical LeaderPHPDockerPythonJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1300 - $1800
[876] PHP DeveloperPHPHTML CSSJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
[890] Full-stack Developer (Laravel/ReactJs)PHPReactJSDockerMicroservicesJavaScriptLaravelJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $850 - $1500
PHP/PimCore DeveloperDesignerHTML CSSPHPJavra Software B.V Da NangSalary: Negotiable
Senior Software Engineer (PHP/ Lavarel)HTML CSSPHPLaravelJavra Software B.V Da NangSalary: Negotiable
[713] PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $1000 - $1700
PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend Developer(NodeJS)NodeJSPHPLaravelWELINC Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (Laravel/Yii/Cake...)PHPLaravelCakePHPRelipa Software Ha NoiSalary: $600 - $1500
[877] PHP Developer (Prestashop)PrestashopPHPLAMPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
Web DeveloperPHPRESTful.NETTAN HIEP PHAT GROUP Binh DuongSalary: Negotiable
Nhân Viên ITERPPHPVenus Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
07 Backend Developer (NodeJS; JavaScript; PHP)JavaScriptNodeJSPHPThủ Đô Multimedia Ha NoiSalary: $850 - $1200
PHP Web DeveloperPHPCakePHPReactJSEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
[730] Front end DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $600 - $900

Hiring now

  • Helen ( Hải Yến) - Headhunter
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more