543 "PHP" jobs for you

[1231] Senior PHP DeveloperPHPLaravelEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2200
[1184] PHP Developer (Hybrid)PHPSymfonyJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1000
[713] PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiFeatured JobSalary: $1000 - $1900
[908] Senior Magento DeveloperMagentoPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[900] Senior/Lead Fullstack Web Developer ( Laravel, ReactJs)LaravelReactJSPHPJobSeeker.vn Ha NoiFeatured JobSalary: $2000 - $2500
[1220] Drupal DeveloperDrupalPHPEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2500 - $3000
[1156] Data Support EngineerSQLPHPPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $900 - $1300
[1132] Fullstack DeveloperJavaScriptPHPPythonC#JobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1079] PHP DeveloperPHPNodeJSMr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $900 - $1300
[1069] Senior Web DeveloperPHPJavaPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1400
[1068] Web PHP DeveloperPHPMVCHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $450 - $900
[1064] Wordpress DeveloperWordpressPHPMySQLJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $700 - $1000
[1046] Back End Magento DeveloperMagentoPHPJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1800 - $2500
[1038] Technical ArchitectSoftware ArchitectJavaPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $3000 - $4000
[1043] Senior PHP Developer (Drupal/ WP)DrupalWordpressPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
[1041] Front end Magento DeveloperMagentoPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
[1040] Senior PHP developer (Symfony/Laravel)SymfonyLaravelPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
[1029] Tech LeadPHPNodeJSPythonJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $2000 - $3000
[1007] Solution ArchitectPHPJavaJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $3000 - $4000
PHP Backend DeveloperPHPLaravelVueJSRBox Ha NoiSalary: Negotiable
[995] PHP DeveloperPHPSQLWordpressJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Magento DeveloperMagentoPHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[991] Tech LeadPHPLAMPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2200
[980] PHP Developer (Remotely)PHPLaravelJobSeeker.vn OthersSalary: $1300 - $1500
[891] Technical LeaderPHPDockerPythonJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1300 - $1950
Software EngineerHTML CSSJavaScriptCakePHPAsia Innovatory Management School OthersSalary: Negotiable
Senior Software EngineerHTML CSSJavaScriptCakePHPAsia Innovatory Management School OthersSalary: Negotiable
[940] Senior Full-stack Laravel PHP DeveloperPHPLaravelJobSeeker.vn Ha NoiSalary: $1800 - $2400
PHP Web DeveloperAngularJSPHPReactJSEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
[937] PHP DeveloperPHPYiiLaravelJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $650 - $900

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more