388 "PHP" jobs for you

[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $1800
[596] Remote Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1200
PHP DeveloperPHPWordpressFullstackTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
Full-stack Web DeveloperDatabasePHPFullstackInnochee Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
[594] Web PHP DeveloperJSONPHPLaravelMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $800 - $1000
Web Developer Cum System AdminSystem AdminPHPLinux UnixCitySmart Hospitality Management Ha NoiSalary: Negotiable
PHP Developer (Laravel, MySQL)MySQLPHPLaravelElisoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical LeaderJavaJavaScriptPHPAlitech Ha NoiSalary: $1000 - $1200
Lập trình viên Fresh/JuniorHTML CSSNodeJSPHPGrowSteak Ha NoiSalary: $300 - $700
Junior Web Front/Backend DeveloperJavaScriptJQueryPHPTireForce Ha NoiSalary: Negotiable
Experts/Senior PHP DevelopersMVCOOPPHPContemi Ho Chi MinhSalary: Up to $2500
Nhân viên ITPHPWordpressDu Học UE Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperPHPHTML CSSJoomlaRusty Compass Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperMySQLPHPWordpressezCloud Global Technology Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Full-stack DeveloperERPJavaPHPRemote Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Back-End Web DevelopersAngularJSPHPPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
JavaScript Back-ends DevelopersPHPReact NativeBlockchainStiB Labs Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
PHP DeveloperAngularJSPHPLaravelHachium Ha NoiSalary: $500 - $950
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPLaravelEway Ha NoiSalary: $500 - $1000
[577] Senior PHP DeveloperMVCPHPChineseMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1500 - $1800
Thực tập sinh PHPMySQLOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: Negotiable
Back-end Developer (PHP, Magento)MagentoOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: $600 - $1000
Web App DeveloperNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJQueryMySQLPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
SEO StaffiOSIT SupportPHPSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
PHP ProgrameriOSIT SupportPHPSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJQueryMySQLPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DevelopersPHPJavaScriptHTML CSSNTQ Solution Ha NoiSalary: Up to $1500
Fresher PHP DeveloperMySQLPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more