548 "Freelance Part time" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[540] Mobile Developer (Xamarin, C#, .NET)AndroidiOS.NETMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Web Designer (Fresher/Junior)DesignerFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical LeaderAgileProduct ManagerTeam LeaderEway Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Trainee Data ScientistArtificial IntelligenceMachine LearningData ScientistKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior FrontEnd DeveloperHTML CSSJavaScriptUI-UXKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior DevOps/SysadminLinux UnixSystem AdminDevOpsKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Junior Manual Data AnalystData EntryBigDataData MiningKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $450
Junior/Senior Node.JS DeveloperJavaScriptNodeJSMongoDBSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Senior iOS DeveloperiOSSwiftReact NativeSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Android DeveloperAndroidJavaSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Product Owner (Product Manager)Product ManagerUI-UXSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Technical LeadHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Fullstack Software EngineerHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation TestingEnglishJavaTesterCông ty Truemoney Việt Nam Ha NoiSalary: Up to $1000
[538] Sales/Account ManagerBusiness DevelopmentSaleEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1500 - $1700
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC TesterMySQLTesterQC QASutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Developer (All Levels)J2EEJavaJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
React Native DevelopersAgileiOSReact NativePIXA STUDIO Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Back-end DeveloperJavaOOPPHPMeete.co Ho Chi MinhSalary: $450 - $1000
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior QC/TesterTesterEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[527] Hybrid Mobile DeveloperMobile AppsJavaScriptHTML CSSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Junior iOS DeveloperAgileiOSObjective CPIXA STUDIO Ho Chi MinhHot Job!Salary: Negotiable
QA/QC EngineerTesterQC QARemote Resources Ho Chi MinhSalary: $450 - $550
Recruitment InternInternshipRecruiterAxon Active Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python Developer (Team Lead)EnglishPythonCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more