677 "Freelance Part time" jobs for you

[604] Senior Front-End DeveloperAngularJSJavaScriptPHPMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
React Native DevelopersMobile AppsReactJSReact NativePIXA Studio Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Up to $1000
[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
Service Manager (Fluent in English)EnglishData EntryCommunicatorSwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Selenium Automation DeveloperJavaQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native DeveloperAndroidiOSReact NativeTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerLinux UnixDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Automation DeveloperQC QAFresherAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem AdminSystem EngineerAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSpringTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Developer (ReactJS, ,NET, NodeJS).NETNodeJSReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPCMG.Asia Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Front End DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSSilogy Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
SAP SDSAPMs Lê Thùy Trang (Headhunter at Vietinterview) Ha NoiSalary: Negotiable
.NET DeveloperASP.NETHTML CSS.NETMs Lê Thùy Trang (Headhunter at Vietinterview) Ha NoiSalary: Negotiable
Automation TesterQC QAAutomation TestEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Senior Front end DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
.Net DeveloperASP.NETC#MVCLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
LS Retail Product ManagerOracleProduct ManagerImex Pan Pacific (IPPG) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QASmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Data Warehouse AdministratorOracleDatabaseMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java Developer (2 years experience)J2EEJavaMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Development Team LeaderJ2EEMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
N.O.C (Network Operation Center) OperatorNetworkingITIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[614] Junior CSS DeveloperDesignerHTML CSSMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1000
IT Help DeskERPIT SupportSAPBT International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystOloa Home & Gardening Vietnam Ho Chi MinhSalary: $450 - $1000
Data Analysis / Project Market ResearcherCRMAIM Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more