399 "Freelance Part time" jobs for you

[428] Full Stack NodeJS DeveloperAngularJSNodeJSMongoDBMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1500
Junior iOS Developer- Swift 4AgileiOSSwiftPIXA STUDIO Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $400 - $800
Principal QCQC QATesterAutomation TestTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java AEM DeveloperJavaSoftware ArchitectAleph Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1700
Zoho CRM AdministratorEnglishTeam LeaderSocial MediaVNdraft HueSalary: Negotiable
[465] Senior Web-Mobile Developer (Angular/React, Node.js)AngularJSNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Content InternshipContent MarketingInternshipBolddots Tech Ha NoiSalary: Negotiable
Executive, Data Validation - Input OperationsMySQLSQLBigDataNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior iOS DeveloperC languageEnglishiOSMercon Coffee Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1200
Senior System Engineer (Linux)Linux UnixSystem EngineerFLIX VIET JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Developer (JAVA, PHP, .NET)Java.NETPHPTinh Vân Ha NoiSalary: $400 - $700
Senior Developer AndroidAndroidBusiness AnalystNetworkingFuntap Ha NoiSalary: Negotiable
Software Development Project ManagerEnglishProject ManagerLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Software Developers (.NET)ASP.NETC#SQLMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: From $700
Software QA EngineerTesterQC QAMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
IT RecruiterRecruiterITSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
[379] Product ManagerUI-UXProduct ManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Senior UI DesignerHTML CSSUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Junior QA DeveloperNodeJSRubyGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Frontend DevelopersUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Backend DevelopersNodeJSReactJSGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Executive - Data ProcessingJavaMySQLSQLNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLPHPFirebase APIMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Senior Ruby/Rails DeveloperRubyRuby on RailsRakuna.co Ha NoiSalary: From $1000
React JS DevelopersJavaScriptReactJSEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: $500 - $2000

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more