151 "ASP.NET" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
IT DeveloperASP.NETC#HTML CSSEsquel Group Binh DuongSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperAngularJSASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1500
Nhân viên Phát triển ứng dụngASP.NETJ2EEJavaViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher .NET DeveloperASP.NETC#HTML CSSTNHH CNTT Tân Hoàng Nam Ha NoiSalary: $400 - $700
Lập trình viênASP.NETC#C++NBN Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lâp trình viênASP.NETC#JavaViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperASP.NETJavaScriptMySQLSolar Ha NoiSalary: $500 - $1000
.NET DeveloperAndroidASP.NETPHPSPRING Production Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên .NetASP.NETTSG Ha NoiSalary: $400 - $750
Senior Developer (C#, ASP.NET)ASP.NETC#HTML CSSOhmylab Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Javascript DeveloperAngularJSASP.NETNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
C# DeveloperASP.NETC#.NETARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1400
Kỹ Sư Lập Trình WebASP.NETC#SolarBK Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT StaffASP.NETERPNikkiso Vietnam OthersSalary: Negotiable
Thực tập .Net Web DeveloperASP.NETC#HTML CSSFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net & OracleASP.NETHTML CSSOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên ASP.NETASP.NETOOPC#Kloon Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên WinForm.NETASP.NETKloon Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình ASP.NETASP.NETC#JavaScriptHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET Developer (Nha Trang)ASP.NET.NETSQLINFOdation Vietnam OthersSalary: $800 - $1200
ASP.NET MVC Intermediate DeveloperASP.NET.NETPayoo Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Đào tạo dịch vụ TrainerASP.NETERPSalePayoo Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Nhân viên lập trình .NETASP.NET.NETPayoo Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
.NET DevelopersASP.NETHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net DeveloperASP.NETC#HTML CSSGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $600 - $1500

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more