139 "ASP.NET" jobs for you

[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
Kỹ Sư Lập Trình WebASP.NETC#SolarBK Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT StaffASP.NETERPNikkiso Vietnam OthersSalary: Negotiable
Thực tập .Net Web DeveloperASP.NETC#HTML CSSFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net & OracleASP.NETHTML CSSOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Lập trình viên ASP.NETASP.NETOOPC#Kloon Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên WinForm.NETASP.NETKloon Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình ASP.NETASP.NETC#JavaScriptHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET Developer (Nha Trang)ASP.NET.NETSQLINFOdation Vietnam OthersSalary: $800 - $1200
ASP.NET MVC Intermediate DeveloperASP.NET.NETPayoo Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Đào tạo dịch vụ TrainerASP.NETERPSalePayoo Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Nhân viên lập trình .NETASP.NET.NETPayoo Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
.NET DevelopersASP.NETHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net DeveloperASP.NETC#HTML CSSGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $600 - $1500
Senior .Net DeveloperASP.NETMVCDataCloud Ha NoiSalary: $500 - $800
Senior .NET DeveloperASP.NETEnglishMVCNiteco Ha NoiSalary: Negotiable
Front-End DeveloperAngularJSASP.NET.NETRestaff House of Norway Ho Chi MinhSalary: Up to $1200
[IT-00011] .NET Technical LeadersASP.NETMVCMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
LẬP TRÌNH VIÊN .NETASP.NETERPJavaScriptZakka Mart Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên .NetASP.NETC#MVCHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
[461] .NET Web Developer (ASP.net, jQuery)AngularJSASP.NETMVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $800
Lập trình viên NETASP.NET.NETSaomaisoft Ha NoiSalary: $300 - $800
Senior Software Developers (.NET)ASP.NETC#SQLMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: From $700
.NET DeveloperASP.NETLinux UnixMySQLHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Lập trình viên .NETASP.NET.NETCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Negotiable
.Net DeveloperAngularJSASP.NETHTML CSSEdenred Vietnam Limited Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Senior .NET DeveloperASP.NETC#.NETHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more