300 "AngularJS" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
Senior Back-End Web DeveloperAngularJSNodeJSPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Development ManagerJava.NETJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DevelopersAngularJSJavaScriptRANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Full stack Engineer (Javascript)AngularJSJavaScriptNodeJSKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web App DeveloperNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
Java Front-end DeveloperAngularJSJavaJavaScriptTruemoney Ha NoiSalary: $700 - $1000
Senior Java DeveloperAngularJSJavaSpringTruemoney Ha NoiSalary: $1000 - $1500
PHP DevelopersPHPJavaScriptHTML CSSNTQ Solution Ha NoiSalary: Up to $1500
Junior/Senior Frontend Developer (ReactJS)JavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
.Net/NodeJS DevelopersC#.NETNodeJSLogichpay Ho Chi MinhSalary: $450 - $750
Junior/Senior Frontend Developer (Javascript)HTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior .NET DeveloperAngularJSASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Junior Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsVTV-Huyndai Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Junior PHP DeveloperAngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[571] FullStack PHP DeveloperLinux UnixPHPFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100
05 Web Developer (Java/PHP)HTML CSSJavaJavaScriptNewwave Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Software Engineer (AngularJS, NodeJS)AgileAngularJSNodeJSAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP Developer ( Laravel, AngularJS)AngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Junior PHP Developer ( Laravel - AngularJS)AngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developers (All Levels)HTML CSSPHPPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Java EngineersJ2EEJavaJavaScriptEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1500
Junior Java DeveloperAngularJSDatabaseJavaRnD4U Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Senior Java Developer / DesignerAngularJSJavaFullstackRnD4U Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
Senior ReactJS/AngularJS DeveloperAngularJSMobile AppsReactJSBusiness4you AG Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2000
Javascript React DeveloperAngularJSJavaScriptReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more