250 "AngularJS" jobs for you

[502] .NET Technical Architect.NETSoftware ArchitectERPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[504] Senior Front-end JS DeveloperAngularJSHTML CSSScrumJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1500
Back-End DeveloperAngularJS.NETSystem EngineerEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[186] Junior PHP Web DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
NodeJS DeveloperNodeJSAngularJSHTML CSSiNET Software Ha NoiSalary: $350 - $800
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Senior Front-end DeveloperHTML CSSUI-UXJQuerySmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Lập trình ASP.NETASP.NETC#JavaScriptHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Web DeveloperJava.NETFresherRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Web - Mobile DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptTMA Innovation Center Ho Chi MinhSalary: $400 - $1500
[471] Frontend Web DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Front - End JavaScript/ Angular DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptOrient Software Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1400
Senior .NET Developer (Nha Trang)ASP.NET.NETSQLINFOdation Vietnam OthersSalary: $800 - $1200
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DevelopersASP.NETHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
App Mobie DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSHaravan (Hanoi) Ha NoiSalary: $350 - $550
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
Senior Front-end Web DeveloperJavaScriptAngularJSHTML CSSXOMAD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack LeadAngularJSJavaScriptNodeJSVNNG IT Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
Mobile Apps Team LeaderAngularJSC#Mobile AppsJL Tech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Frontend Developer (Angular 2)AngularJSHTML CSSRESTfulAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Backend Developer (NodeJS)JavaScriptNodeJSAthena Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DevelopersAngularJSJavaScriptReactJSSME Hospital Ha NoiSalary: Negotiable
Javascript Developer (Front-end hoặc Back-end)AngularJSNodeJSReactJSAbivin Vietnam JSC Ha NoiSalary: $500 - $1500
(Senior) Full-Stack Software EngineerAgileDrupalSoftware ArchitectGoBear Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior .NET DeveloperC#.NETObjective CTEG Consulting Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more