216 "AngularJS" jobs for you

[428] Full Stack NodeJS DeveloperAngularJSNodeJSMongoDBMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1500
Fullstack Web DeveloperJavaScriptHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[461] .NET Web Developer (ASP.net, jQuery)AngularJSASP.NETMVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
[465] Senior Web-Mobile Developer (Angular/React, Node.js)AngularJSNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
(Senior) .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Frontend DevelopersUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Backend DevelopersNodeJSReactJSGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLPHPFirebase APIMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
PHP Team LeadMySQLPHPFullstackMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Lập trình viên JavaScriptAngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: $400 - $800
PHP Technical LeadEnglishPHPTeam Leader8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Technical LeadHTML CSSJavaJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[439] Front-End AngularJS DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Senior Software Engineer (Integrations)Java.NETJavaScriptOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[452] Java DeveloperEnglishJavaMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
Senior Java Developer (Nha Trang - Khanh Hoa)JavaINFOdation Vietnam OthersSalary: Negotiable
Full-stack DeveloperDatabaseJavaJavaScriptLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $1200
Senior Front-end DeveloperAgileAngularJSJavaScriptAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Web Front-end FresherHTML CSSJavaScriptFresherTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack JavaScript DeveloperEnglishJavaScriptNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Front end DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSMeete.co Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Senior Full Stack DevelopersAngularJSHTML CSSJavaScriptEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Web Developer (PHP)PHPYiiRepresentative Office of Kim Son Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net DeveloperAngularJSASP.NETHTML CSSEdenred Vietnam Limited Ho Chi MinhSalary: $600 - $800

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more