About us

Xin chào!
Hello!
Bonjour !

We are

#1. JobSeekers.vn – IT Jobs in Vietnam, is a recruiting website which focuses on IT Jobs in Vietnam
– Founded in mid 2016
– Location: in Tan Binh district, Ho Chi Minh city, Vietnam
– Service: IT job portal/recruiting website in Vietnam
– Website: www.jobseekers.vn
– Contact/Business email: khuyen.le-minh@jobseeker.vn

– Support email for employers and candidates: hello@jobseekers.vn

We provide a good job portal which helps thousands of qualified IT people find their dream jobs from great employers in Vietnam.

#2. JobSeeker.vn – An IT Headhunting company
– Our office: in Ho Chi Minh city
– Service: provide headhunting/recruitment service, focus on IT/Internet/Online domains in Vietnam
– Website: www.jobseeker.vn
– Contact email: khuyen.le-minh@jobseeker.vn

We provide recruitment/headhunting services and focus to SME and IT startups with a very competitive pricing.


Tool tính lương NET và GROSS online: Quy đổi lương NET <==> GROSS


 

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more