608 "HTML CSS" jobs for you

[456] Front end DeveloperHTML CSSJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $350 - $500
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
Lập trình PHPHTML CSSJQueryPHPPayoo Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
[504] Senior Front-end JS DeveloperAngularJSHTML CSSScrumJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1500
[320] Senior PHP DeveloperHTML CSSPHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
PHP DeveloperCakePHPLaravelPhalconGrooo International Ha NoiSalary: $600 - $1200
Web DesignerPHPHTML CSSQSoft Vietnam Corporation Ha NoiSalary: Negotiable
Thực tập .Net Web DeveloperASP.NETC#HTML CSSFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên Front End/Back End (.NET & SQL)HTML CSSPostgreSqlPythonFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net & OracleASP.NETHTML CSSOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
DesignDesignerHTML CSSPhotoshopStarts Media Ho Chi MinhSalary: $350 - $550
Senior .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Front-end Developer (02)HTML CSSJQueryWooCommerceHR Magenest Ha NoiSalary: $500 - $800
Back-end DeveloperHTML CSSMagentoPHPHR Magenest Ha NoiSalary: $400 - $1500
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPCakePHPITBiz Ha NoiSalary: $500 - $1000
PHP Wordpress DeveloperDrupalPHPWordpressSynova Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
NodeJS DeveloperNodeJSAngularJSHTML CSSiNET Software Ha NoiSalary: $350 - $800
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Senior Front-end DeveloperHTML CSSUI-UXJQuerySmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Tester LeaderAgileC#PHPNOVAON Ha NoiSalary: Negotiable
[429] Marketing DesignerDesignerOnline MarketingMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
Lập trình ASP.NETASP.NETC#JavaScriptHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Senior EngineerPHPPayoo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Frontend InternshipEnglishHTML CSSInternship8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web - Mobile DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptTMA Innovation Center Ho Chi MinhSalary: $400 - $1500
[79] Junior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
[471] Frontend Web DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more