311 ".NET" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[13716] Japanese BrSEBridge EngineerJapanese.NETMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1400 - $1700
Software Tester.NETQC QAAutomation TestTravel2Pay Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Full Stack Developer (ReactJS, ,NET, NodeJS).NETNodeJSReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên .NETMVC.NETFirebase APISapo Technology Ha NoiSalary: $500 - $1000
[617] .NET Team Leader (Tiếng Anh đọc/viết)ASP.NET.NETBootstrapMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1600 - $2200
.NET DeveloperASP.NETHTML CSS.NETMs Lê Thùy Trang (Headhunter at Vietinterview) Ha NoiSalary: Negotiable
.Net DeveloperASP.NETC#MVCLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Junior IT Developer (.NET, MVC, C#)ASP.NETC#MVCMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Lập trình viên ERPC#.NETSQLNam Kim Steel Binh DuongSalary: $400 - $650
[540] Xamarin DeveloperAndroidiOS.NETMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
SharePoint DevOps EngineersASP.NETSharepointXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full stack .NET EngineersASP.NETC#.NETEVIZI LLC Ha NoiSalary: Negotiable
Business Process Automation Engineers.NETJavaXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Front-end Developers.NETXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Chuyên viên ERPC#.NETSQLNam Kim Steel Binh DuongSalary: $400 - $650
Junior .Net DeveloperAngularJSASP.NETC#Restaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Sharepoint/Web DeveloperASP.NETHTML CSSSharepointRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
WPF/.Net DeveloperC#English.NETRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Developer.NETRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails Developer.NETRuby on RailsReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[564] Senior C# Developer (Malaysia)C#English.NETMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
Senior .NET Developer.NETMVCC#Simpson Strong-Tie Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình Viên Asp.NETASP.NETHTML CSSJavaScriptDanKo Ha NoiSalary: $600 - $1000
Software Engineer (.NET)ASP.NETC++SQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: $900 - $1500
.Net Developer ( All level)ASP.NETC#.NETLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Middle/Senior .Net DeveloperASP.NETC#.NETElisoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Internship.NETInternshipUnicorn Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên .NetASP.NETMVC.NETSoft Việt Ha NoiSalary: $400 - $1200
.Net DeveloperASP.NET.NETC#Sendo Ha NoiSalary: $800 - $1500

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more