217 ".NET" jobs for you

LẬP TRÌNH VIÊN .NETASP.NETERPJavaScriptZakka Mart Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên .NetASP.NETC#MVCHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
[461] .NET Web Developer (ASP.net, jQuery)AngularJSASP.NETMVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Lập trình viên NETASP.NET.NETSaomaisoft Ha NoiSalary: $300 - $800
Developer (JAVA, PHP, .NET)Java.NETPHPTinh Vân Ha NoiSalary: $400 - $700
(Senior) .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Software Developers (.NET)ASP.NETC#SQLMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: From $700
Lập trình viên .NET.NETCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperJavaScript.NETOOPMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Junior .Net DeveloperC#.NETSwiftVenture Management Consulting Group Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Software Engineer (Integrations)Java.NETJavaScriptOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation QC Engineer.NETQC QAAutomation TestOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperASP.NETLinux UnixMySQLHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
.NET ProgrammerASP.NET.NETOracleADC GROUP Ho Chi MinhSalary: $450 - $650
Lập trình viên .NETASP.NET.NETCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .NET.NETCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Up to $2000
.Net DeveloperAngularJSASP.NETHTML CSSEdenred Vietnam Limited Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Lập trình viên C#( $900-$1300)C#.NETEastgate Software Ha NoiSalary: $900 - $1300
.Net DeveloperHTML CSS.NETSQLAVTech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperASP.NETC#.NETHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên tư vấn triển khai phần mềm.NETOracleCRMNhật Cường Software Ha NoiSalary: $350 - $1000
Winform Developer (C#, .NET).NETC#Nhật Cường Software Ha NoiSalary: $500 - $1000
.NET Developer.NETCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Up to $2000
Lập trình viên FrontendMVC.NETSQLSiten JSC Ha NoiSalary: $500 - $1000
Nhân viên chuyển phần cứng phần mềmASP.NETC++DesignerKowil S Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more