256 ".NET" jobs for you

[502] .NET Technical Architect.NETSoftware ArchitectERPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
Thực tập sinh phòng CNTTJava.NETInternshipViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên Phát triển ứng dụngJava.NETSQLViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ Sư Lập Trình WebASP.NETC#SolarBK Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-End DeveloperAngularJS.NETSystem EngineerEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT StaffASP.NETERPNikkiso Vietnam OthersSalary: Negotiable
.Net Developer (C#,SQL)C#SQL.NETQA Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực tập .Net Web DeveloperASP.NETC#HTML CSSFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net & OracleASP.NETHTML CSSOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Lập trình viên ASP.NETASP.NETOOPC#Kloon Ha NoiSalary: Negotiable
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Future Chief ArchitectJava.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $2000 - $3000
Lập trình viên WinForm.NETASP.NETKloon Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình ASP.NETASP.NETC#JavaScriptHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Web DeveloperJava.NETFresherRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Xamarin Mobile DeveloperC#.NETRESTfulOrient Software Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1400
Senior .NET Developer (Nha Trang)ASP.NET.NETSQLINFOdation Vietnam OthersSalary: $800 - $1200
ASP.NET MVC Intermediate DeveloperASP.NET.NETPayoo Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Đào tạo dịch vụ TrainerASP.NETERPSalePayoo Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Nhân viên lập trình .NETASP.NET.NETPayoo Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
.NET DevelopersASP.NETHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Development InternshipJava.NETInternshipGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net DeveloperASP.NETC#HTML CSSGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $600 - $1500
Chuyên viên phát triển ứng dụng (.Net/ Java)Java.NETOracleNgân Hàng TMCP An Bình Ho Chi MinhSalary: $450 - $650
MS Dynamics Navision DeveloperERP.NETSQLArchetype Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more