343 "Bridge Engineer" jobs for you

[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[604] Senior Front-End DeveloperAngularJSJavaScriptPHPMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[13716] Japanese BrSEBridge EngineerJapanese.NETMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1400 - $1700
Software Tester/ Quality Control EngineerAgileScrumAutomation TestSwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
QA Engineer (manual)EnglishQC QACodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerLinux UnixDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem AdminSystem EngineerAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QASmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UNIX AdministratorLinux UnixMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
N.O.C (Network Operation Center) OperatorNetworkingITIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation Test EngineersQC QAAutomation TestCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Business AnalystBusiness AnalystXSPERA VIET NAM's company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full stack .NET EngineersASP.NETC#.NETEVIZI LLC Ha NoiSalary: Negotiable
[560] DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2200
Senior Business AnalystBusiness AnalystXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C/C++ Software EngineerC++OOPC languageLG Electronics Ha NoiSalary: $600 - $2000
Automation EngineerJavaQC QAAutomation TestRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior SoC/IP/MCU Design Verification EngineerC++C languageDesignerRenesas Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced STA Design EngineerC++C languageAutomation TestRenesas Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA/ QC EngineersQC QASQLLHV SOFTWARE Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer (.NET)ASP.NETC++SQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: $900 - $1500
.Net Developer ( All level)ASP.NETC#.NETLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
(Senior) Fullstack EngineerAngularJSNodeJSFullstackKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
QC Engineer/ TesterAngularJSNodeJSQC QAAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
Back-End Engineer (Ruby Devops)NodeJSRubyGoLangBuuuk Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Tester)QC QATitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more