156 "C#" jobs for you

.Net DeveloperASP.NETC#MVCLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Junior IT Developer (.NET, MVC, C#)ASP.NETC#MVCMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Lập trình viên ERPC#.NETSQLNam Kim Steel Binh DuongSalary: $400 - $650
Senior Full stack .NET EngineersASP.NETC#.NETEVIZI LLC Ha NoiSalary: Negotiable
Chuyên viên ERPC#.NETSQLNam Kim Steel Binh DuongSalary: $400 - $650
Junior .Net DeveloperAngularJSASP.NETC#Restaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
WPF/.Net DeveloperC#English.NETRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[498] Unity3D DevelopersC#GamesUnityMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1200
C# DeveloperC#DatabaseERPNam Kim Steel Binh DuongSalary: $450 - $600
[564] Senior C# Developer (Malaysia)C#English.NETMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
Nữ Lập trình viên biết C#C#IT SupportSoftware ArchitectNam Kim Steel Binh DuongSalary: $450 - $600
Senior .NET Developer.NETMVCC#Simpson Strong-Tie Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net Developer ( All level)ASP.NETC#.NETLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Middle/Senior .Net DeveloperASP.NETC#.NETElisoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Game UnityC#GamesUnitySoft Việt Ha NoiSalary: $400 - $1200
.Net DeveloperASP.NET.NETC#Sendo Ha NoiSalary: $800 - $1500
C++ ProgrammerC#GamesC++Gameloft (HN) Ha NoiSalary: Negotiable
C# DeveloperAngularJSC#ezCloud Global Technology Ha NoiSalary: Negotiable
Senior .NET Developers (C#, SQL, WPF)C#RangstrupIT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT DeveloperASP.NETC#HTML CSSEsquel Group Binh DuongSalary: Negotiable
.Net/NodeJS DevelopersC#.NETNodeJSLogichpay Ho Chi MinhSalary: $450 - $750
PHP DeveloperC#.NETPHPDigiNet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerC#JavaScriptDevOpsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1500
Java DeveloperC#J2EEJavaViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher .NET DeveloperASP.NETC#HTML CSSTNHH CNTT Tân Hoàng Nam Ha NoiSalary: $400 - $700
Lập trình viênASP.NETC#C++NBN Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lâp trình viênASP.NETC#JavaViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Developer (C#, ASP.NET)ASP.NETC#HTML CSSOhmylab Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more