96 "C++" jobs for you

Lập Trình C++ (Fresher)C++GamesFresherDouble Studio Ha NoiSalary: $300 - $1000
[539] Embedded Software EngineerC++Linux UnixEmbeddedMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $1250
Experienced Embedded Software Engineer (C/C++)C++EmbeddedLinux UnixRenesas Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain Developer (Smart Contract)C++C languageLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $2000
AI Researcher/ AI EngineerC++PythonMachine LearningCinnamon AI Labs Ha NoiSalary: $600 - $3000
Kỹ sư cầu nối (BrSE, N2)C++HTML CSSJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Embedded Software Engineer (in Japan)C++C languageEmbeddedNATA OverseaSalary: $2000 - $2600
Lập trình viênASP.NETC#C++NBN Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Embedded Software EngineerC++C languageEmbeddedHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C++ DeveloperC++Linux UnixEastgate Software Ha NoiSalary: $850 - $1350
Lập trình viên tập sự (6 tháng)C++GamesJavaGameloft Đà Nẵng Da NangSalary: Negotiable
Embedded Software EngineerC++EmbeddedSystem EngineerViettel R&D Ha NoiSalary: Negotiable
Senior C++ DeveloperC++InDesignViettel R&D Ha NoiSalary: From $800
C++ Software EngineerC++C languageTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C++ Software DeveloperC++Mauna Kea Technologies Ho Chi MinhSalary: $1500 - $1800
Game DeveloperC#C++UnityRemote Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C/C++ DeveloperC++MySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Embedded DeveloperC#C++EmbeddedPayoo Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Embedded Software EngineerC++EmbeddedLinux UnixGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior C++ DevelopersC++Cốc Cốc Ha NoiSalary: Negotiable
Software EngineerC++$1000 ++Cốc Cốc Ha NoiSalary: Up to $2000
Senior Games Mobile DeveloperGamesC#C++Athena Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[IT-00010] HTML5 Game DeveloperC++JavaScriptMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Embedded Software EngineerC++C languageEmbeddedHome iQ Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Software Engineer (C/c++)C++AntBuddy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software engineer (C++, Erlang)C++AntBuddy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[453] Online Game Server Development Engineer (C++)C++EnglishMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersHot Job!Salary: Negotiable
[451] Cocos2dx Client DeveloperC++EnglishChineseMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersHot Job!Salary: Negotiable
Embedded Software EngineerC#C++EmbeddedBan Vien Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Intern (Voice recognition researcher)C++C languageNodeJSInternshipPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more