640 "System Engineer" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
Kỹ sư cầu nốiJapaneseJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Support Engineer Level 2IT SupportLinux UnixIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdminSystem AdminEway Ha NoiSalary: $300 - $600
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
Embedded Software Engineer (in Japan)C++C languageEmbeddedNATA OverseaSalary: $2000 - $2600
Senior DevOps/SysadminLinux UnixSystem AdminDevOpsKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
QC / QA EngineerAgileTesterQC QAKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Junior Manual Data AnalystData EntryBigDataData MiningKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $450
Server AdministratorEnglishNetworkingSQLBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Frontend Developer (Javascript)HTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior .NET DeveloperAngularJSASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Technical Business AnalystAgileBusiness AnalystSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Product Owner (Product Manager)Product ManagerUI-UXSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Senior Fullstack Software EngineerHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Manual + Auto)TesterScrumAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên công nghệ tích hợp hệ thốngSystem AdminSystem EngineerData EngineeringFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $450 - $600
Tư Vấn Và Triển Khai Giải Pháp Hạ Tầng CNTT Và Cloud ComputingSystem AdminSystem EngineerData ScientistFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
IT Support/ IT HelpdeskIT SupportSystem EngineerITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $350 - $800
Kỹ thuật SystemIT SupportSystem AdminSystem EngineerFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $450 - $950
System EngineerIT SupportSystem EngineerITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Security EngineerIT SupportSystem EngineerSecurityFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Network EngineerIT SupportSystem AdminSystem EngineerFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
[539] Embedded Software EngineerC++Linux UnixMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $1250
[537] DevOps EngineerDevOpsSystem AdminEnglishMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1300 - $1700
Senior QC EngineerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end DeveloperJavaOOPPHPMeete.co Ho Chi MinhSalary: $450 - $1000
Product ManagerProduct ManagerTeam LeaderChineseBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QA/QC EngineerEnglishTesterQC QARemote Resources Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more