768 "System Engineer" jobs for you

[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[604] Senior Front-End DeveloperAngularJSJavaScriptPHPMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[13716] Japanese BrSEBridge EngineerJapanese.NETMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1400 - $1700
Service Manager (Fluent in English)EnglishData EntryCommunicatorSwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Tester/ Quality Control EngineerAgileScrumAutomation TestSwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Front-End DeveloperAgileAngularJSJavaScriptSwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
PHP DeveloperMySQLPHPSymfonySwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
QA Engineer (manual)EnglishQC QACodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AngularJS DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerLinux UnixDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem AdminSystem EngineerAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSpringTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPCMG.Asia Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
[618] Senior NodeJS DeveloperLinux UnixNodeJSRESTfulMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1600
IT Core SystemBusiness AnalystIT SupportSAPAeon Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
LS Retail Product ManagerOracleProduct ManagerImex Pan Pacific (IPPG) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Laravel Developers (Mid/Senior)PHPLaravelBigin Ho Chi MinhSalary: $750 - $1200
Senior QC EngineerQC QASmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT HelpdeskIT SupportITHardwareSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java Developer (2 years experience)J2EEJavaMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UNIX AdministratorLinux UnixMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Development Team LeaderJ2EEMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
N.O.C (Network Operation Center) OperatorNetworkingITIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Help DeskERPIT SupportSAPBT International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation Test EngineersQC QAAutomation TestCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Manual Tester/QCQC QAFresherCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Data Analysis / Project Market ResearcherCRMAIM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more