JobSeeker.vn

[1136] 3D Character Artist

JobSeeker.vn

Ha Noi
Dong Da Dist.

Salary
$1000 - $1500
Post date
14/11/2022

Job Details

Dựng 3D cho character, monster và weapon cho Action RPG game.

 • Sử dụng các phần mềm chung của team: Unity, Git, Zbrush, Blender, Maya, Substance, 3dcoat, Photoshop
 • Đọc và phân tích trên bản concept design
 • Lên phương án model cùng với concept artist để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật để rig, animation.vfx
 • Sculpt, Retopo, Texture.

Job Requirements

 • Theo học các trường chuyên ngành Mỹ thuật và Kiến Trúc.
 • Đã có kiến thức cơ bản ( màu sắc , hình khối, ánh sáng, bố cục .)
 • Đã tham gia vào quá trình phát triển game mobile, pc hay console.
 • 2+ năm kinh nghiệm
 • Hiểu biết về các rendering model thường dùng cho game : PBR, Stylized

How to Apply

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
 • Tu Phan (Ms): tuphan@jobseeker.vn or
 • Trung Pham (Mr): trung.pham-van@jobseeker.vn or
 • Tham Mai Xuan (Ms): tham.maixuan@jobseeker.vn 

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!