JobSeeker.vn

[899] Solution Architect

JobSeeker.vn

Ha Noi
Thanh Xuan Dist.

Salary
$1300 - $2000
Post date
24/02/2021

Job Details

 • Thực hiện việc thiết kế và triển khai các giải pháp kỹ thuật phức tạp cho hệ thống thương mại điện tử cũng như các hệ thống phụ trợ khác.
 • Đưa ra kiến trúc tổng quan cho hệ thống cũng như dẫn dắt, quản lý quá trình triển khai kiến trúc hệ thống trên thực tế.
 • Giải quyết những vấn đề về giải pháp/thiết kế được escalate từ đội dự án trong suốt quá trình phát triển hệ thống.
 • Đưa ra các guideline, review các bản thiết kế của các nhóm phát triển đề xuất, cũng như đánh giá về các giải pháp kiến trúc mà các nhóm này đưa ra.
 • Thực hiện các buổi đào tạo/thuyết trình cho các thành viên của dự án hiểu rõ hơn về kiến trúc hệ thống, cũng như các phương pháp thiết kế để nâng cao kỹ năng thiết kế của đội dự án.
 • Hỗ trợ Quản lý dự án, Technical leader trong quá trình đưa ra các quyết định về việc xây dựng và vận hành hệ thống.

Job Requirements

 • Có nhiều năm trong việc phát triển phần mềm và ít nhất 02 năm trong đó về thiết kế kiến trúc hệ thống.
 • Có kỹ năng chuyên sâu về phát triển phần mềm bao gồm cả các ứng dụng web và desktop, thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu, ứng dụng di động ở ít nhất một trong các công nghệ PHP, Java, .NET, Python, NodeJS, Front-end.
 • Hiểu sâu về SQL, thiết kế cơ sở dữ liệu và lập trình, nắm rõ về các framework phổ biến trong mỗi ngôn ngữ lập trình tương ứng (ví dụ Hibernate, Entity Framework, Doctrine…). Có hiểu biết về các cơ sở dữ liệu NoSQL và các indexing services, như là MongoDB, Neo4J, Solr, ElasticSearch….
 • Hiểu biết sâu về các mô hình tích hợp, như là REST/SOAP API, hay các kiến trúc như SOA, Microservices. Có kỹ năng và kinh nghiệm về chất lượng & tiêu chuẩn coding, các design patterns và các nguyên tắc thiết kế kiến trúc.
 • Hiểu biết rõ về các mô hình cloud-based (Azure, AWS, Google Cloud Platform), bao gồm cả các yêu cầu bảo mật lẫn các best practices.
 • Có khả năng đưa ra giải pháp để giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp, phục vụ lượng lớn người dùng, đảm bảo được tính có thể mở rộng, tính co giãn, hiệu năng cũng như yêu cầu về xử lý đa tác vụ.
 • Có kỹ năng trao đổi, phối hợp giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm cũng như kỹ năng làm việc độc lập tốt.
 • Có kỹ năng tự học công nghệ mới, dẫn dắt và đào tạo thành viên khác, cũng như đưa ra định hướng và tầm nhìn về công nghệ ở cấp độ công ty.
 • Có thể đọc và hiểu và viết được tài liệu bằng tiếng Anh.

How to Apply

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
 • Quynh Nguyen (Ms): quynh.nguyen@jobseeker.vn

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!