JL Tech

iOS / Swift Developer

JL Tech

Ho Chi Minh
District 1

Salary
$500 - $800
Post date
05/01/2018
Job skills
Android Java JavaScript

Job Details

  • – Phát triển app trên các hệ thống tích hợp theo yêu cầu khách hàng
  • – Cộng tác với các thành viên trong nhóm để đưa ra các phân tích, thiết kế và xây dựng các phần trong ứng dụng.
  • – Báo cáo với Quản lý dự án để chủ động đánh giá công việc, đề xuất cải tiến.
  • – Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ phần mềm cùng công ty và khách hàng để hỗ trợ phát triển và phân phối các dự án theo yêu cầu

Job Requirements

  • – Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình IOS, nắm được căn bản về OOP
  • – Sử dụng thành thạo công cụ lập trình Swift
  • – Trình độ tiếng Anh trung bình