SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn's company

Lập Trình Viên (.NET/Java/C#)

SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn's company

Ho Chi Minh
927 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5

Salary
$500 - $1100
Post date
30/05/2019
Job skills
.NET C# Java

Job Details

a. Lập trình .NET

 • Kiến thức về lập trình Web, WinForm, và Window Service, các Frameworks thông dụng (MVC, MVP, …).
 • Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.NET, HTML5, CSS3, LINQ,JQUERY,NODEJS,…

b. Lập trình Java

 • Có hiểu biết Java J2EE.
 • Có kinh nghiệm công nghệ lập trình web: Spring: Spring MVC, Spring Core, Spring Security, Spring Data.
 • Có kinh nghiệm ORM: Hibernate, JPA.
 • Có kinh nghiệm lập trình web-site (front-end) là một lợi thế
 • Có hiểu biết công nghệ Webservices: SOAP, RESTful.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ngành liên quan
 • Có khả năng lập trình theo hướng đối tượng
 • Có kinh nghiệm sử dụng 1 trong những công cụ quản lý mã nguồn: SVN; GIT
 • Có kinh nghiệm sử dụng một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server, Oracle, có kỹ năng lập trình PL/SQL

We offer

01 TUYỂN DỤNG VÀ QUY HOẠCH

Tại SCB, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng những nhân tài có năng lực, tư duy, tầm nhìn và đạo đức để đảm nhiệm các vị trí quan trọng. SCB cũng không ngừng tìm kiếm những nhân sự mới có tố chất, kiến thức để kiện toàn bộ máy hoạt động.

02 ĐÀO TẠO VÀ LỘ TRÌNH THĂNG TIẾN

Đào tạo được xác định là mối quan tâm hàng đầu để phát triển nguồn lực SCB. Với việc thành lập Học viện Đào tạo, ứng dụng mô hình và phương thức đào tạo hiện đại (E-learning, Active learning,…); xây dựng tháp đào tạo và lộ trình thăng tiến rõ ràng và minh bạch cho tất cả các chức danh, từ đó tạo nên động lực làm việc và công bằng cho mọi cá nhân trong tập thể.

03 ĐÁNH GIÁ VÀ TƯỞNG THƯỞNG

Hệ thống đánh giá 3600 , KPIs chi tiết đến từng vị trí được xây dựng một cách rõ ràng, khoa học. Sự đóng góp và cống hiến của từng cá nhân đối với Đơn vị và SCB chắc chắn sẽ được ghi nhận một cách hoàn toàn xứng đáng.

04 ĐÃI NGỘ

Bao gồm Đãi ngộ Tài chính và Phi Tài chính. Hệ thống trả lương mới theo cơ chế 3P (Position- Vị trí công việc, Person – Năng lực cá nhân và Performance – Kết quả công việc). Bên cạnh đó, các chính sách bổ sung như tặng bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phương tiện đi lại… nhằm cụ thể hóa cam kết mang đến chính sách đãi ngộ phù hợp cho CBNV