Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/

Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi:

  • Lương mình vậy là thấp hay cao?
  • Vị trí của mình ở công ty khác lương bao nhiêu?
  • Năng lực của mình đến đâu nếu bước ra khỏi công ty này?
  • vân vân và vân vân

Xong bạn cái soạn CV và bắt đầu đi phỏng vấn …. thử cho biết, mà lỡ có đậu phỏng vấn job nào đó ngon ngon thì nhảy luôn, chứ hiện vẫn happy với job hiên tại.

Và rồi bạn pass phỏng vấn vòng thứ N ở công ty M, HR công ty đó gửi employment offer letter cho bạn, và bạn lịch sự từ chối.

Bạn thấy mãn nguyên. Lương của mình cũng khá, năng lực của mình cũng ổn, không phải lo.

Và ngày đó đến, người ứng viên bạn dày công săn và đón, từ chối offer bạn gửi với lý do “em đi phỏng vấn chơi cho biết”, bạn ôm hận trong lòng luôn, bà cho mày vào blacklist nhé.

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more