3S Solution's company

3S Solution’s company

ĐÀO TẠO NHẬN THỨC AN TOÀN THÔNG TIN
CUNG CẤP GIẢI PHÁP

Outsource
Less Than 10
viet-nam Viet Nam

Ho Chi Minh

75/38 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Company information

Chúng Tôi 3S – Solution

Đào tạo3S-Solution được thành lập với vai trò là bộ phận Giải pháp và đào tạo với mục đích hỗ trợ các dịch vụ đào tạo của 3S-Solution , giúp 3S-Solution đáp ứng đúng – đủ – kịp thời nhu cầu đào tạo của từng khách hàng Chúng tôi chú trọng mang đến những kiến thức mới nhất trên thế giới và phát triển những kĩ năng nghề nghiệp phù hợp cho từng học viên, thông qua quá trình tìm hiểu nhu cầu học tập đồng thời kết hợp với phương pháp giảng dạy độc quyền của 3S-Solution

Tư vấn giải pháp3S-Solution mang đến các phương pháp thi hành tốt nhất (best practice) cùng với các tiêu chuẩn (standard) trên thế giới giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể: Cải tiến chính từ cốt lõi, đem đến sự thay đổi thực sự về hiệu suất kinh doanh theo hướng toàn diện. Xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý, cải tiến quy trình kinh doanh Thiết lập phát triển bền vững doanh nghiệp Tư vấn và phát triển chiến lược về IT

We're hiring

Sale Admin (IT)Sales EngineerSale3S Solution's company Ho Chi MinhSalary: Negotiable