JobSeeker.vn

[1187] Junior 3D Character Artist

JobSeeker.vn

Ha Noi
Thanh Xuan Dist.

Salary
$500 - $800
Post date
20/07/2023
Job skills
Games

Job Details

 • Dựng 3D cho character, monster và weapon cho ActionRPG game.
 • Đọc và phân tích trên bản concept design
 • Lên phương án model cùng với concept artist để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật để rig, animation.vfx
 • Sculpt, Retopo, Texture.

Job Requirements

 • Theo học các trường chuyên ngành Mỹ thuật và Kiến Trúc. Đã có kiến thức cơ bản ( màu sắc , hình khối, ánh sáng, bố cục .)
 • Sử dụng các phần mềm chung của team: Unity, Git, Zbrush, Blender, Maya, Substance, 3dcoat, Photoshop
 • Hiểu biết về các rendering model thường dùng cho game : PBR, Stylized
 • Sử dụng được 1 trong các phần mềm 3D là 1 lợi thế (Maya, Blender, 3DSMax…)
 • Tiếng Anh cơ bản (giao tiếp tốt là lợi thế).

How to Apply

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
 • Tu Phan (Ms): tuphan@jobseeker.vn or
 • Trung Pham (Mr): trung.pham-van@jobseeker.vn or
 • Tham Mai Xuan (Ms): tham.maixuan@jobseeker.vn 

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!