124 "Games" jobs for you

[779] Game TesterQC QAGamesJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $600 - $900
GAME TESTER (QA/QC)EnglishGamesQC QANexon Networks Vina Company Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[696] Unity 3D DeveloperUnityJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1200
QA Game TesterEnglishQC QAAutomation TestNexon Networks Vina Company Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[859] Technical Product ManagerGamesJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $2700 - $3800
QA GAME TESTER (All levels)EnglishGamesQC QANexon Networks Vina Company Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
3D ArtistGames3D ModelingVGames Corp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
3D ArtistGamesSpine3D ModelingViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $400 - $1000
Lập trình viên PHP (Fintech)PHPLaravelVNP Group Ha NoiSalary: Negotiable
QA/QC Team LeadMobile AppsTeam LeaderQC QAPi-Tech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Embedded Systems EngineerC languageEmbeddedSystem EngineerPi-Tech Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Project ManagerManagerProject ManagerITPi-Tech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UnityC#GamesUnityViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $350 - $1000
Unity Developer (Fresher/Junior)C#GamesUnityViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $350 - $1000
[497] 2D ArtistDesignerGames2D Concept ArtistMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1200
[498] Unity3D DevelopersC#GamesUnityMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1200
[775] Game Server ProgrammerNodeJSGamesMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
[210] Game DesignerDesignerEnglishGamesMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Fullstack Game DeveloperBridge EngineerGamesFullstackAntada Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game Senior TesterQC QAAutomation TestNexon Networks Vina Company Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game QA MasterQC QAGamesNexon Networks Vina Company Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaScriptPHPLaravelVNP Group Ha NoiSalary: $300 - $600
2D ArtistAdobe Creative SuiteKIXEYE Ho Chi MinhSalary: $700 - $1300
Video Editor/AFX SpecialistAdobe Creative SuiteKIXEYE Ho Chi MinhSalary: $700 - $1300
Unity DeveloperAndroidGamesUnityRockship Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[716] Unity Game DeveloperUnityC#GamesJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
Senior Fullstack (JavaScript, ReactJS)JavaScriptNodeJSReactJSLocalize Direct Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Senior Game DeveloperGamesUnityFullstackCông ty TNHH SUGA Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
NodeJs DeveloperGamesNodeJSNoSQLCông ty TNHH SUGA Ho Chi MinhSalary: Negotiable
HTML5 Game DeveloperGamesHTML CSSUI-UXCông ty TNHH SUGA Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more