VNDIRECT

Java Developer

VNDIRECT

Ha Noi
15th Floor, VCCI Building, 9 Dao Duy Anh, Hanoi

Salary
Negotiable
Post date
25/07/2018
Job skills
Java OOP Spring

Job Details

 • Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ mới nhằm xây dựng kiến trúc tổng thể cho toàn bộ các ứng dụng tài chính (Web, Application, Mobile) .
 • Phát triển các sản phẩm cho công ty chứng khoán liên quan đến giao dịch trực tuyến, cung cấp thông tin realtime đến cho khách thông qua việc áp dụng các công nghệ tiên tiến
 • Phân tích dữ liệu để khai thác nhu cầu khách hàng, nhằm đưa ra các sản phẩm phù hợp nhanh nhất tới khách hàng
 • Xây dựng các ứng dụng đảm bảo đáp ứng truy cập của hàng triệu người dùng với khả năng Scalability và High Availability cao

Job Requirements

 • Có nhiều kinh nghiệm về Object Oriented Programming, có kinh nghiệm hoặc mong muốn làm việc về Functional Programming
 • Thành thạo : Java, ưu tiên các ứng viên biết thêm các ngôn ngữ: C#, Python, Ruby, Scala…
 • Có kinh nghiệp làm việc với các Framework: Spring, Spring MVC
 • Có kinh nghiệm làm việc về: TCP, Webservice, Resftul webservice, RPC
 • Quen thuộc với các công cụ build tự động, deploy tự động (Maven, Hudson, Jenkins, Chef, Puppet, Docker)
 • Sử dụng Git để version control
 • Đã từng phát triển các hệ thống dựa trên Event Drivent Programming, phát triển các ứng dụng dựa trên Message Queue: ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka, ZeroMQ…
 • Am hiểu lập trình xử lý trên Memory
 • Có kỹ năng về TDD và Pair programming, Automated Test

We offer

 • 13th bonus
 • Macbook pro for Dev
 • Dynamic, Friendly environment
 • “Special benefit” for VNDIRECTers