90 "OOP" jobs for you

[1166] Python DeveloperPythonDjangoOOPJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $800 - $1500
Backend Developer (C#, DotNetCore)C#.NETOOPTekmedi JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
10 Java DeveloperJavaOOPSpringFPT Telecom Ha NoiSalary: $600 - $1300
Java DeveloperHTML CSSOOPSpringPrime Commerce Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[922] PHP DeveloperPHPLaravelOOPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1950
Java Web Services DeveloperJavaOOPSpringCodix Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DevelopersAndroidOOPRESTfulVietnam Digital Evolution Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidMobile AppsOOPPaymentwall Ha NoiSalary: Negotiable
React Native Engineer (Mobile Apps)AgileAndroidOOPKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end DeveloperASP.NETC#OOPCông ty TNHH TOS Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[715] Full-stack PHP DeveloperOOPPHPUI-UXMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1400
Java Developer ( up to $1200)AngularJSJavaOOPNTQ Solution., JSC Ha NoiSalary: $700 - $1500
Backend InternJavaOOPFirebase APICông ty TNHH AIRINU Ho Chi MinhSalary: $200 - $300
[197] Android DeveloperAndroidOOPRESTfulJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1000
C/C++ Software EngineerC++OOPLG Electronics Ha NoiSalary: $700 - $2000
DevOps (Back-end/ Go/ C++)OOPMongoDBGoLangCEL Consulting Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
[649] React-Native DeveloperJavaScriptOOPReact NativeJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1200
[651] Senior Java DeveloperEnglishJavaOOPJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: Up to $3000
Web DeveloperOOPPHPSQLOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Android DeveloperAndroidJavaOOPNHN Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[628] Java Back-end DeveloperJavaOOPMVCJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $600 - $1200
.Net DeveloperC#HTML CSSOOPAdvance Vision Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Internal ProgrammerLinux UnixOOPPHPOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Developer ( MVC, ASP.NET )ASP.NETMVCOOPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
[622] PHP Lead Developer (Magento)OOPMagentoJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1500 - $2500
Java DeveloperC#OOPSQLWAHSIS Ho Chi MinhSalary: $300 - $800
PHP DeveloperMySQLOOPPHPOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior iOS DeveloperiOSOOPMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
C/C++ Software EngineerC++OOPC languageLG Electronics Ha NoiSalary: $600 - $2000
Java DeveloperJavaOOPSpringVNDIRECT Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more