ME Corp

Mobile Game Team Leader/Manager

ME Corp

Ho Chi Minh
141 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

Salary
Negotiable
Post date
06/09/2016
Job skills
Games Java Mobile Apps

Job Details

   • Xây dựng kiến trúc phần mềm: hợp tác với các quản lý để đưa ra các giải pháp mới hoặc phát triển các giải pháp cũ, xác định những phần phức tạp và có khả năng rủi ro để triển khai thực hiện một cách thành công, cuối cùng là cần viết các tài liệu mô tả cùng với các thành viên khác.
   • Đảm bảo hoàn thành sản phẩm đúng hẹn dựa theo yêu cầu và kế hoạch đã định.
   • Quản lý thành viên trong bộ phận và công việc của họ.
   • Làm việc chung với các lập trình viên khác để có thể cho ra các giải pháp tốt nhất.
   • Bảo trì và phát triển dự án game mobile trên nền tảng libgdx, cocos2dx… và build cho các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone/Windows, Mac …
   • Tạo và triển khai sản phẩm tới các bộ phận khác như QC.

Job Requirements

   • Có khả năng phát triển mọi loại game mobile đa nền tảng.
   • Thành thạo trong việc phát triển game trên các nền tảng và công cụ như libgdx, cocos2dx, Gradle, Maven, Ant, Shell script, SVN, Git …
   • Kinh nghiệm trong phát hiện và giải quyết các vấn đề về hiệu suất và lỗi hiếm gặp.
   • 4+ năm kinh nghiệm Java, C++
   • 3+ năm kinh nghiệm với phát triển game đa nền tảng
   • 2+ năm kinh nghiệm với các hệ điều hành Android, iOS, Windows Phone/Windows, Mac
   • Có khả năng quản lý team.
   • Có khả năng báo cáo và viết tài liệu.
   • Sẵn sàng học hỏi kỹ thuật mới và có kỹ năng làm việc nhóm tốt.