Lussom

Lussom

Công ty TNHH Lussom là đơn vị phát hành dịch vụ game tập trung chính trên mảng game di động, là một công ty trẻ có thế mạnh về mạng lưới hợp tác phát triển toàn cầu như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản

Product
Less Than 10
south-korea South Korea

Ha Noi

Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Company information

Công ty TNHH Lussom là đơn vị phát hành dịch vụ game tập trung chính trên mảng game di động, là một công ty trẻ có thế mạnh về mạng lưới hợp tác phát triển toàn cầu như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản

We're hiring

Frontend DeveloperPHPReactJSBootstrapLussom Ha NoiSalary: $400 - $800