118 "ReactJS" jobs for you

[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
Senior Frontend JavaScript EngineerJavaScriptRESTfulReactJSFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
(Senior) NodeJS DeveloperNodeJSReactJSDockerSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
[471] Frontend Web DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End Web DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Lập trình FresherFresherJavaScriptQSoft Vietnam Corporation Ha NoiSalary: Negotiable
Web DevelopersAngularJSJavaScriptReactJSSME Hospital Ha NoiSalary: Negotiable
Backend DeveloperAgileRESTfulReactJSSaigoneer Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Javascript Developer (Front-end hoặc Back-end)AngularJSNodeJSReactJSAbivin Vietnam JSC Ha NoiSalary: $500 - $1500
5 Full-stack Python/JavaScript EngineersJavaScriptPythonReactJSInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
5 Senior React JS/React Native DeveloperJavaScriptReactJSReact NativeInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
(Senior) Full-Stack Software EngineerAgileDrupalSoftware ArchitectGoBear Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Angular Js DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software EngineerNodeJSFullstackReactJSGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Front End Developer (Reactjs/ Javascript)JavaScriptReactJSVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Senior PHPMySQLPHPITPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Leader PHPHTML CSSMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
03 Front-End Developers3S Intersoft Ha NoiSalary: From $800
Senior .NET DevelopersC#.NETSoftware ArchitectPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Senior Front-end DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Senior Front-end DeveloperHTML CSSJavaScriptRESTfulEway Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack DeveloperJavaScriptJQueryHTML CSSStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend DeveloperHTML CSSSEOReactJSbTaskee Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Fullstack Web DeveloperJavaScriptHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[461] .NET Web Developer (ASP.net, jQuery)AngularJSASP.NETMVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $800

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more