Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)

[613] QC Tester

Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)

Ha Noi
Thanh Xuân district

Salary
$700 - $1000
Post date
02/08/2018
Job skills
English QC QA

Job Details

 • Tham gia xây dựng quy trình Kiểm thử (test).
 • Lập Kế hoạch kiểm thử, thiết kế Test case.
 • Thực hiện kiểm thử, log lỗi, theo dõi tiến độ fix bugs.
 • Kiểm soát chất lượng hệ thống phần mềm, dịch vụ.
 • Tham gia xây dựng quy trình phát triển phần mềm, kiểm soát phần mềm đảm bảo theo quy trình.
 • Đề xuất với các cấp lãnh đạo (VN và US) về việc cải tiến quy trình Test nhằm nâng cáo chất lượng sản phẩm phần mềm.
 • Nghiên cứu và triển khai áp dụng các công cụ phần mềm phục vụ Kiểm thử.

Job Requirements

 • Đã có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc với vị trí tester, QA trong các công ty phát triển phần mềm, outsourcing.
 • Đối với các ứng viên đã có kinh nghiệm làm tại vị trí trưởng nhóm sẽ có thể được xem xét trong quá trình phỏng vấn để cất nhắc vào vị trí quản lý cao hơn.
 • Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm.
 • Khả năng đọc hiểu phân tích yêu cầu dự án.
 • Xác định được phạm vi test và các công việc cần làm.
 • Tư duy tốt, học hỏi nhanh và chủ động trong công việc.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt, yêu cầu ứng viên nộp hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh.

How to apply

You can apply to this job via “Apply now” button below, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Dat Pham (Mr): dat.pham-thanh@jobseeker.vn or
 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!