190 "QC QA" jobs for you

[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
QA Engineer (manual)EnglishQC QACodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Tester.NETQC QAAutomation TestTravel2Pay Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Selenium Automation DeveloperJavaQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Automation DeveloperQC QAFresherAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Manual Tester (Web/App)Automation TestQC QARABILOO Ha NoiSalary: $300 - $500
Automation TesterQC QAAutomation TestEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Senior QC EngineerQC QASmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên kiểm thửQC QATinh Vân Ha NoiSalary: $300 - $500
Automation Test EngineersQC QAAutomation TestCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Manual Tester/QCQC QAFresherCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA QC / TesterEnglishQC QAAutomation TestSW Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[613] QC TesterEnglishQC QAMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $700 - $1000
Product QC/ TesterNodeJSQC QAVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư kiểm thử phần mềmQC QAVTTEK Ha NoiSalary: $850 - $1300
Automation EngineerJavaQC QAAutomation TestRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quality AssuranceITQC QANGS Ha NoiSalary: Negotiable
QA InternEnglishQC QAInternshipeMobi Ho Chi MinhSalary: $300 - $400
QA/ QC EngineersQC QASQLLHV SOFTWARE Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kiểm thử phần mềmQC QAFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer/ TesterAngularJSNodeJSQC QAAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
TesterQC QAFoody Corp. Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
QC Engineer (Tester)QC QATitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA Tester (Automation/Manual)QC QA$1000 ++Automation TestMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Test Engineer (Ruby/Cucumber)RubyQC QAAutomation TestRangstrupIT Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Junior QC EngineerQC QAYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerQC QATEKO Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterBusiness AnalystTesterQC QAGroove Technology Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more