1526 "English" jobs for you

[1244] Game DesignerGamesDesignerJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1300
[1242] Game ProducerGamesAgileEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2500
[1198] Scrum MasterScrumEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2500
[1239] (Fresher/Junior) IT Helpdesk TechnicianIT SupportJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $400 - $700
[1234] Unreal Developer (C++)C++GamesJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1300 - $2500
[1199] Technical ArchitectMobile AppsAWSEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3500
[1231] Senior PHP DeveloperPHPLaravelEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2200
[1227] Software Engineer (SAP)SAPJavaEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $2700
[1226] Services EngineerNetworkingSystem EngineerJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $4000 - $5000
[1219] Unity Developer (remote)UnityGamesEnglishC#JobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $1500 - $2500
[1218] Lead Unity DeveloperUnityGamesC#JobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $2500 - $3500
[1217] DevOps EngineerDevOpsDockerEnglishJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[1184] PHP Developer (Hybrid)PHPSymfonyJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1000
[1179] Senior Automation QC EngineerAutomation TestQC QAEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[1178] Outsystem Developer (.Net) (hybrid).NETEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2700
[1171] Concept Artist2D Concept ArtistGamesJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $1500 - $2500
1157] Java DeveloperJavaSpringHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[1114] Web Developer.NETC#JavaDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2500
[1109] Project Manager / Product ManagerProject ManagerProduct ManagerJobSeeker.vn Ha NoiFeatured JobSalary: $2000 - $3000
[1110] Tech LeadTeam LeaderJobSeeker.vn Ha NoiFeatured JobSalary: $3000 - $5000
[1102] AWS Cloud EngineerAWSDevOpsSystem EngineerJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2200 - $3400
[1091] Senior Front end DeveloperReactJSHTML CSSJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $1700 - $2200
[1063] Tech Lead / Principal Software EngineerJavaNodeJSAWSJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $3000 - $4000
[1053] Robotics Process Automation (RPA) SpecialistC++PythonJavaJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2100
[1048] Senior Java DeveloperJavaJavaScriptHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $2500
[1045] Senior Fullstack Java/ Angular DeveloperJavaFullstackJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $2500
[1035] Flutter EngineerMobile AppsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $2000
[1032] DevOps Engineer (All Level)DevOpsPythonJavaGoLangJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $850 - $2800
[1025] Java Tech leadJavaSoftware ArchitectJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $3000
[1018] Senior Data Analytics EngineerPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1700 - $2300

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more