1012 "English" jobs for you

React Native DevelopersMobile AppsReactJSReact NativePIXA STUDIO Co., Ltd Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Up to $1000
[585] Senior Product ManagerProduct ManagerProject ManagerBlockchainMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2500
Android DeveloperAndroidEnglishOOPRSS Team Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[550] Technical Project Manager (AWS/Blockchain)BlockchainProject ManagerDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[597] Remote Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1200
[596] Remote Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1200
IT ManagerManagerITSecurityOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA InternEnglishQC QAInternshipeMobi Ho Chi MinhSalary: $300 - $400
QA InternEnglishQC QAInternshipAdstart Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA/ QC EngineersQC QASQLLHV SOFTWARE Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPWordpressFullstackTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native DeveloperMobile AppsReact NativeTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
Full-stack Web DeveloperDatabasePHPFullstackInnochee Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
[595] Digital Marketing Officer/LeaderBusiness AnalystOnline MarketingSocial MediaJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1800
[593] Blockchain DevelopersNodeJSBlockchainCryptographyMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
[592] Java Full-stack Developer (WebRTC)J2EEJavaRESTfulMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1400
[591] Senior Backend (API) DeveloperJSONXMLRESTfulMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
[590] Full-stack Team LeaderAngularJSJavaNodeJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1800 - $2500
.Net Developer ( All level)ASP.NETC#.NETLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Front End Developer (ReactJS JavaScript)AngularJSJavaScriptReactJSElisoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (Laravel, MySQL)MySQLPHPLaravelElisoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Middle/Senior .Net DeveloperASP.NETC#.NETElisoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Fullstack Technical LeadEnglishJavaSpringRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Game TesterEnglishGamesGameloft Đà Nẵng Da NangSalary: Negotiable
Junior Web Front/Backend DeveloperJavaScriptJQueryPHPTireForce Ha NoiSalary: Negotiable
[589] HR Manager / IT RecruiterRecruiterITMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $800
Experts/Senior PHP DevelopersMVCOOPPHPContemi Ho Chi MinhSalary: Up to $2500

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more