607 "English" jobs for you

[436] Project Manager (Expat candidates)Project ManagerAgileFrenchJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2000
[411] Senior Java DevelopersEnglishJavaOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
Senior Quality AssuranceQC QACMC Global Ha NoiSalary: $700 - $1000
IT Project ManagerProject ManagerSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Java DeveloperEnglishJavaFresherCMC Global Ha NoiSalary: $300 - $500
Senior TesterEnglishTesterQC QACMC Global Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperEnglishJ2EEJavaCMC Global Ha NoiSalary: $800 - $1200
Senior Sales Executive (IT Solution)SaleBusiness DevelopmentSmartOSC Ha NoiSalary: $700 - $1500
Senior Quality AssuranceQC QATesterAgileSmartOSC Ha NoiSalary: $500 - $700
Senior iOS DeveloperMobile AppsiOSObjective CSmartOSC Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Senior PHP DeveloperPHPOOPJavaScriptSmartOSC Ha NoiSalary: $1000 - $2000
iOS DeveloperiOSObjective CNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C ++ DeveloperC++EmbeddedTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[437] Procurement AdministratorEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $400
[Urgent] Application Architect (Freelance)Mobile AppsSoftware ArchitectFreelance / Part-timeMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React JS DevelopersJavaScriptReactJSEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerTesterQC QAYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python/ JavaScript/ RoR DevelopersJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Software DevelopersITFresherTechcom Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Salesforce DeveloperJavaPHPMs Hoai Thuong- Headhunter at Worklink-HR Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior Android DeveloperAndroidMobile AppsRESTfulTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1400
Senior PHP DeveloperPHPMySQLJavaScriptTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1400
Senior System AdminSystem AdminLinux UnixPHPTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1600
Front end / Full stack Engineer (remote / relocation)AngularJSHTML CSSUI-UXSocialC OverseaSalary: Negotiable
Front-end Developer (HTML/CSS)AngularJSHTML CSSJavaScriptSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: Up to $1000

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)

Blog

Sếp … dở hơi!

Hồi mới đi làm, chiều 5h15 là phải ngồi làm report. Chán, lại thắc mắc, report chi mà làm hoài, có trên tracking system hết rồi. Mà gửi xong, lâu lâu sếp lại hỏi, mà hỏi mấy thứ có trong report...

Read more

Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu?

- Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu? - Anh chị vui lòng gửi sao kê ngân hàng (hay bảng lương) để chứng minh anh chị nói thật .... Mỗi khi có ai hỏi "vì sao phải hỏi lương cũ khi thỏa...

Read more