678 "English" jobs for you

10 Senior PHP DevelopersEnglishMySQLPHP8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[428] Full Stack NodeJS DeveloperAngularJSNodeJSMongoDBMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1500
[436] Project Manager (Expat candidates)Project ManagerAgileFrenchJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2200
Embedded Project ManagerEmbeddedProject ManagerBusiness DevelopmentTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC FresherTesterQC QAITYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Zoho CRM AdministratorEnglishTeam LeaderSocial MediaVNdraft HueSalary: Negotiable
Executive, Data Validation - Input OperationsMySQLSQLBigDataNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior iOS DeveloperC languageEnglishiOSMercon Coffee Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1200
Junior Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsIOTech Co.Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
[459] Java Web DeveloperJavaMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
Yii DeveloperYiiMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Senior Test EngineerEnglishTesterLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: $800 - $1200
Software Development Project ManagerEnglishProject ManagerLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Java Senior DevelopersEnglishJava8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Software QA EngineerTesterQC QAMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
[458] Game Client DeveloperGamesMVCMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: From $800
[457] Mobile Game Server DeveloperGamesNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: From $800
IT RecruiterRecruiterITSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
[47] PHP Team LeaderHTML CSSJavaScriptPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1100
[51] Java Team LeaderHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
[64] Django/Python DeveloperDjangoHTML CSSPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1100
[319] Senior Java DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100
[379] Product ManagerUI-UXProduct ManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Senior Quality Control EngineerQC QATesterTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby DeveloperEnglishRubyGoLangMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: $1100 - $3300

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more