Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

[712] .Net Developer

Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ha Noi
Ba Dinh District

Salary
$500 - $900
Post date
05/08/2019
Job skills
.NET C# Python

Job Details

 • Thiết kế kiến trúc và lập trình phát triển module/sản phẩm mới hoạt động ổn định.
 • Xây dựng các ứng dụng ASP.NET MVC với AngularJS dựa trên nền tảng công nghệ WEB mới nhất ASP.NET Core.
 • Tối ưu hệ thống xử lý đáp ứng được hàng trăm nghìn giao dịch lớn đồng thời.
 • Áp dụng CI/CD để deploy code lên server test, production hàng ngày.
 • Theo sát quy trình phát triển từ ý tưởng, triển khai, testing và đưa vào ứng dụng

 

 • Phối hợp chặt chẽ với nhóm thiết kế để tạo tính tương thích của coding và giao diện.
 • Đào tạo và hỗ trợ các lập trình viên khác.
 • Tạo ra những sản phẩm mới, bảo trì cũng như cải thiện những giải pháp hiện thời.
 • Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

Job Requirements

 • Đã có kinh nghiệm thực tế lập trình Web. Ưu tiên có sản phẩm đã chạy thật, có demo cụ thể.
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình .Net, C#.
 • Nắm vững các kỹ thuật lập trình MVC, Entity Framework, API.
 • Thành thạo kỹ thuật lập trình giao diện: Bootstrap, HTML, CSS, Javascript, JQuery, sử dụng thành thạo một trong các Framework Knockout, AngularJS, NodeJs là một lợi thế.

 

 • Hiểu biết về các tư tưởng thiết kế hệ thống – Design Pattern, UI, UX.
 • Hiểu biết về SQL Server, viết quy vấn và tối ưu câu lệnh T-SQL, Store-Procedure.
 • Back-end code: Thành thạo ít nhất 3 ngôn ngữ lập trình như .NET, Python, NodeJS, Java,…
 • Hiểu sâu về hệ thống máy chủ, hosting. Làm chủ và tự thiết lập môi trường để triển khai ứng dụng.
 • Kinh nghiệm giải thuật toán, khả năng xử lí và đưa ra giải pháp đối với nhứng vẫn đề phức tạp

 

How to Apply

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Dat Pham (Mr): dat.pham-thanh@jobseeker.vn or
 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
 • Quynh Nguyen (Ms): quynh.nguyen@jobseeker.vn

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!