200 "Python" jobs for you

Fresher Automation DeveloperQC QAFresherAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem AdminSystem EngineerAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java/Python DeveloperC++JavaPythonRABILOO Ha NoiSalary: $400 - $750
Back-end Developer (PHP, Python)PHPPythonSQLSW Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư Khoa học dữ liệuBigDataMachine LearningVTTEK Ha NoiSalary: $1000 - $3000
Python Developer (Django/Flask)DjangoERPPythonVietERP Da NangSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaOOPSpringVNDIRECT Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên Fresh/JuniorHTML CSSNodeJSPHPGrowSteak Ha NoiSalary: $300 - $700
Senior Java DevelopersJavaLinux UnixRESTfulInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: Up to $1200
Senior Data Scientist (R, Python)PythonMachine LearningData MiningPixta Ha NoiSalary: $800 - $2000
Junior/Senior Web DeveloperRuby on RailsSoftware ArchitectFullstackPixta Ha NoiSalary: $500 - $1500
System EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình Viên JavascriptHTML CSSJavaScriptJQueryELEK Co.,Ltd Binh DuongSalary: $500 - $800
Senior Back-End Web DevelopersAngularJSPHPPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
Nhân viên kiểm thử tự độngEmbeddedNetworkingAutomation TestViettel Network Technologies Center (VTTEK) Ha NoiSalary: $800 - $1200
Senior Back-End Web DeveloperAngularJSNodeJSPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Data Engineer (Analytics, Big data)DatabaseJavaPythonKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Oracle DB DeveloperJavaOracleFabbi Ha NoiSalary: $400 - $700
Software Quality Assurance (Automation)QC QAAutomation TestTesterKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior / Lead Data ScientistData ScientistKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python DevelopersDjangoPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Artificial Intelligence (AI) InternshipInternshipArtificial Intelligencebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[571] FullStack PHP DeveloperLinux UnixPHPFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100
Technical Operation Support EngineersLinux UnixNetworkingSystem AdminEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
[566] Python Developer (Malaysia)DjangoJavaScriptPythonMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerC#JavaScriptDevOpsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack Web (Python/ NodeJS/ Javascript) DeveloperPythonSQLFullstackEyeQ TECH Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2500
Junior Data ScientistArtificial IntelligenceMachine LearningData ScientistKromLab Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
PHP Developers (All Levels)HTML CSSPHPPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more