Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

[715] Full-stack PHP Developer

Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
Binh Thanh district

Salary
$800 - $1400
Post date
17/07/2019
Job skills
OOP PHP UI-UX

Job Details

 • Xây dựng tính năng, cấu trúc Admin/Database ổn định.
 • Xây dựng và phát triển công cụ, hệ thống mới để sử dụng trên các dự án khác.
 • Phân tích các yêu cầu hệ thống và đưa ra giải pháp phù hợp.
 • Tích hợp, tối ưu và xử lý các bug liên quan về cross-browser/platform/server.
 • Hỗ trợ phát triển và tích hợp giao diện Frontend.

Job Requirements

 • Tầm 03 năm kinh nghiệm làm full-stack PHP thuần và sử dụng frameworks (OOP, MVC, Database)
 • Có kinh nghiệm làm về animation (Canvas, SVG, WebGL)
 • Có kinh nghiệm phát triển sản phẩm cross-browser/platform/server
 • Có thể làm front-end và quan tâm tới UX/UI
 • Có thể đọc viết tốt tiếng Anh
 • Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm về VueJS, ReactJS, NodeJS