Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

[731] Front end Developer

Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
Binh Thanh district

Salary
$500 - $800
Post date
30/08/2019
Job skills
HTML CSS

Job Details

 • Công việc được phân công theo từng nhóm, dưới sự phân công, chỉ đạo, theo dõi của leader
 • Báo cáo tiến độ công việc theo qui trình làm việc
 •  Vững về HTML5, CSS3, JS
 • Có kinh nghiệm thực tế về Canvas, GSAP, SVG… cũng như các library/framework khác ( là điểm cộng )
 • Mô tả công việc:
  – Nhận file thiết kế từ bên Nhật. Convert từ PSD sang HTML.
  – Thêm các chuyển động cho website theo chỉ thị hoặc theo site tham khảo

Job Requirements

 • Kinh nghiệm tối thiểu từ 1 ~ 3 năm làm việc với các yêu cầu về JS
 • Có kinh nghiệm thực tế về Canvas, GSAP, SVG… cũng như các library/framework khác
 • Nắm vững về HTML5/CSS3/JS
 • Nắm rõ các kỹ thuật cross-browser
 • Biết Web Animation càng tốt