Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

[731] Front end Developer

Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
Binh Thanh district

Salary
$400 - $600
Post date
30/08/2019
Job skills
HTML CSS
Job Description
– Nhận file thiết kế từ bên Nhật. Convert từ PSD sang HTML.
– Thêm các chuyển động cho website theo chỉ thị hoặc theo site tham khảo
– Công việc được phân công theo từng nhóm, dưới sự phân công, chỉ đạo, theo dõi của leader
– Báo cáo tiến độ công việc theo qui trình làm việc
Job Requirement
[Yêu cầu]
• Kinh nghiệm tối thiểu từ 2 ~ 3 năm làm việc với các yêu cầu về JS
• Có kinh nghiệm thực tế về Canvas, GSAP, SVG… cũng như các library/framework khác
• Nắm vững về HTML5/CSS3/JS
• Nắm rõ các kỹ thuật cross-browser
– Ưu tiên các bạn trẻ ( dưới 29 tuổi )
– Vui vẻ, hòa đồng
– Có trách nhiệm và ý thức muốn học hỏi trong công việc.