JobSeeker.vn

[891] Technical Leader

JobSeeker.vn

Ha Noi
Thanh Xuan Dist.

Salary
$1300 - $1950
Post date
23/06/2021
Job skills
Docker PHP Python

Job Details

 • Chịu trách nhiệm đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho dự án Thương mại điện tử với hàng triệu người dùng., bao gồm Xây dựng và cập nhật thiết kế kiến trúc hệ thống, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp về kỹ thuật cho các vấn đề mang tính hệ thống.
 • Nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới và đề xuất áp dụng vào dự án của Công ty, đề xuất các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực kỹ thuật cho các thành viên của dự án.
 • Đưa ra quy chuẩn, thực hiện review để đảm bảo chất lượng source code cho các team.
 • Hỗ trợ và xử lý các vấn đề về kỹ thuật khi có sự cố phát sinh trong dự án.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý dự án.

Job Requirements

 • Có nhiều năm kinh nghiệm trở lên về phát triển phần mềm và kiến trúc hệ thống phần mềm.
 • Có kinh nghiệm chuyên sâu phát triển các hệ thống thông tin cho nhiều người dùng, trong đó có hệ thống thương mại điện tử là một lợi thế.
 • Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế kiến trúc phần mềm với PHP, Python, C/C++, REST/SOAP Service, modular code development, design pattern, multi-threading.
 •  

  • Nắm vững về thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết phần mềm.
  • Là người làm việc có tư duy hệ thống, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu.
  • Có kinh nghiệm phát triển kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu.
  • Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai các hệ thống theo kiến trúc microservice.

   

  • Có kinh nghiệm làm việc với Docker, CI/CD.
  • Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trong đó MySQL là yêu cầu bắt buộc.
  • Có thể đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh.

  How to Apply

  You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

  • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
  • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
  • Quynh Nguyen (Ms): quynh.nguyen@jobseeker.vn

  If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

  Thank you very much!