JobSeeker.vn

[902] Java Developer

JobSeeker.vn

Ho Chi Minh
Dist. 8 or Dist 12 or Dist. 3

Salary
$700 - $1200
Post date
18/02/2021
Job skills
Java Oracle Spring

Job Details

 • Xây dựng, phát triển và bảo trì các dự án phần mềm theo sự phân công của trưởng nhóm lập trình.
 • Hỗ trợ triển khai và vận hành hệ thống phần mềm theo sự điều phối của trưởng nhóm lập trình.
 • Phụ trách viết API Backend theo kiến trúc Microservice cho các hệ thống hiện tại: CRM, ERP, E-Invoice, AMS…

 

 • Thực hiện xây dựng, phát triển và bảo trì các dự án phần mềm
 • Hỗ trợ triển khai các hệ thống phần mềm
 • Hỗ trợ Đào tạo

Job Requirements

 • 3+ năm kinh nghiệm
 • Architecture: Monolithic, Microservice
 • System: Linux
 • Web technologies: Servlet, JSP, Spring MVC, JSF
 • Backend framework: Spring (Boot, Framework, LDAP, AMQP, REST, Batch…), EJB
 • Database: Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, H2, SQL Server

 

 • Partner connection: Socket, Webservice, Restful
 • Application Server: JBOSS, TOMCAT, Oracle Weblogic
 • Development environment: Eclipse, STS, SVN, Maven, Nexus, GIT, IntelliJ, Notepad++
 • Middleware technologies: JMS, Integration framework such as Spring Integration, Camel,
 • Other technologies: Quartz, EhCache, JPA, Hibernate, JMX, Regex, LDAP, Hazelcas
 • Có kiến thức cơ bản về các hệ thống CRM, ERP, Logistic, Customer Service…

How to Apply

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
 • Quynh Nguyen (Ms): quynh.nguyen@jobseeker.vn

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!