195 "Oracle" jobs for you

JSP Web DeveloperJavaMySQLOracleTripath Việt Nam Ha NoiSalary: $800 - $2500
Lập trình viên WebAndroidiOSPHPSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior FullStack Web DeveloperHTML CSSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $800 - $1500
Experienced Java DeveloperJavaOracleHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[524] PHP Technical LeaderHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $1500 - $2000
[525] Senior PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $900 - $1300
Java Developer (Junior/Senior/Experience)JavaMySQLOOPARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1400
C# DeveloperASP.NETC#.NETARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1400
Business Intelligence AnalystBusiness AnalystDatabaseMySQLOnPoint Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Front - endHTML CSSJavaScriptJQueryDigiNet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Technical LeaderMySQLPHPCakePHPClevverMail GmbH Ha NoiSalary: $1500 - $2000
03 Senior PHP DevelopersHTML CSSPHPSQLClevverMail GmbH Ha NoiSalary: $700 - $1300
Chuyên viên Phát triển ứng dụngJava.NETSQLViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior/Junior Java DeveloperJavaMySQLOracleGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Thực tập Oracle DBADatabaseLinux UnixOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net & OracleASP.NETHTML CSSOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
[486] Senior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1500
[485] Junior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $600
Java DeveloperJavaOracleSpringChubb Life Vietnam Ho Chi MinhSalary: $750 - $800
PHP DeveloperPHPCakePHPITNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Java DeveloperJavaMVCMongoDBNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Chuyên viên phát triển ứng dụng (.Net/ Java)Java.NETOracleNgân Hàng TMCP An Bình Ho Chi MinhSalary: $450 - $650
Software Development ManagerBusiness DevelopmentTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
ERP StaffERPMySQLOracleADC GROUP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .Net DeveloperASP.NETMVCDataCloud Ha NoiSalary: $500 - $800
[459] Junior Java Web DeveloperJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
System EngineerSystem EngineerSVTECH Ha NoiSalary: $300 - $450
DevOPSDevOpsSVTECH Ha NoiSalary: $750 - $1500
System EngineerLinux UnixSystem EngineerHardwareSVTECH Ho Chi MinhSalary: Negotiable
NW EngineerITFresherSVTECH Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more