180 "Oracle" jobs for you

[486] Senior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1200 - $1500
[485] Junior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $400 - $600
Java DeveloperJavaOracleSpringChubb Life Vietnam Ho Chi MinhSalary: $750 - $800
PHP DeveloperPHPCakePHPITNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Java DeveloperJavaMVCMongoDBNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Chuyên viên phát triển ứng dụng (.Net/ Java)Java.NETOracleNgân Hàng TMCP An Bình Ho Chi MinhSalary: $450 - $650
Software Development ManagerBusiness DevelopmentTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
ERP StaffERPMySQLOracleADC GROUP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .Net DeveloperASP.NETMVCDataCloud Ha NoiSalary: $500 - $800
[459] Junior Java Web DeveloperJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
System EngineerSystem EngineerSVTECH Ha NoiSalary: $300 - $450
DevOPSDevOpsSVTECH Ha NoiSalary: $750 - $1500
System EngineerLinux UnixSystem EngineerHardwareSVTECH Ho Chi MinhSalary: Negotiable
NW EngineerITFresherSVTECH Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Java DeveloperJavaOracleFresherMP Telecom Ha NoiSalary: $200 - $500
Lập trình Xamarin (C#)C#Mobile AppsGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Manager (Infrastructure and Helpdesk)EnglishIT SupportManagerYusen Logistics Vietnam Ha NoiSalary: $1000 - $1500
IT SpecialistERPJavaSQLFRIWO OthersSalary: $500 - $1000
Lập trình viênC#HTML CSS.NETBeta Media Ha NoiSalary: $450 - $1000
Software Developers Java/.NET/PHPJava.NETPHPMB SHINSEI FINANCE Ha NoiSalary: $500 - $1200
Data EngineerData EngineeringSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
[IT-00007] Technical Leader (C#, Java)C#JavaMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Lập trình JavaJavaNextG Solutions Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaOraclePostgreSqlGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Lập trình viên .NetASP.NETC#MVCHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên IOSiOSMobile AppsObjective CSaomaisoft Ha NoiSalary: $400 - $800
Executive, Data Validation - Input OperationsMySQLSQLBigDataNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên Quản Trị Hệ ThốngLinux UnixOracleTinh Vân Ha NoiSalary: $400 - $700
Java DeveloperJavaJavaScriptMySQLMắt Bão BPO Ha NoiSalary: $700 - $1000
Nhân viên ITLinux UnixSQLQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: $300 - $700

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more

Lụt việc, phải làm sao?

Mình có cái thủ-thuật nhỏ, dành cho các bạn/anh/chị làm công việc nhân sự hay hành chính văn phòng mới vào nghề. (tạm gọi là "chúng ta" ha) Thường thì chúng-ta dễ bị dính một trong những món...

Read more