JobSeeker.vn

[932] Java Developer

JobSeeker.vn

Ha Noi
Thanh Xuan Dist.

Salary
$1000 - $1700
Post date
31/03/2022
Job skills
Java MySQL Spring

Job Details

 • Phát triển các hệ thống nghiệp vụ backend cho hệ sinh thái thương mại điện tử của công ty;
 • Phân tích và tối ưu hóa thuật toán xử lý dữ liệu;
 • Tìm kiếm, nghiên cứu các công nghệ mới để hỗ trợ cho phát triển hoạt động thương mại điện tử.

Job Requirements

 • Thành thạo, hiểu biết sâu rộng Java Core.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các framework Spring Boot, Strust, Hibernate.
 • Sử dụng thành thạo một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql, Oracle, SQL Server.
 • Hiểu biết về web- service SOAP/Restful, chuẩn message JSON, OOP, XML, Design pattern, web server, Microservice/SOA/API.

 

 • Có kiến thức cơ bản về hệ thống, Network, OS (Window, Linux ..).
 •  Sử dụng thành thạo các IDE phát triển.
 • Sử dụng thành thạo các tool quản lý source code, quản lý công việc. (CI/CD: Jenkins, GIT, ANT)
 • Hiểu biết về cache (redis, memcache,..), MessageQueue (Rabbit, ActiveMQ..) là một lợi thế

 

 • Làm việc độc lập/theo nhóm. Có kỹ năng giao tiếp làm việc trong nhóm, các bộ phận liên quan.
 • Có khả năng tổng hợp phân tích đánh giá vấn đề/yêu cầu.
 • Có kinh nghiệm làm về các hệ thống thương mại điện tử, cổng thanh toán là một lợi thế.
 • Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

How to Apply

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
 • Tu Phan (Ms): tuphan@jobseeker.vn
 • Trung Pham (Mr): trung.pham-van@jobseeker.vn

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!