442 "MySQL" jobs for you

Senior Python DeveloperDjangoEnglishPythonFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior/Junior Java DeveloperJavaMySQLOracleGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Lập trình viên PHPJavaScriptMySQLPHPTín Tốc Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Database Administrator (DBA)DatabaseMySQLNHN Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[320] Senior PHP DeveloperHTML CSSPHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Back-end DeveloperHTML CSSMagentoPHPHR Magenest Ha NoiSalary: $400 - $1500
[186] Junior PHP Web DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPCakePHPITBiz Ha NoiSalary: $500 - $1000
PHP Wordpress DeveloperDrupalPHPWordpressSynova Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Future Chief ArchitectJava.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $2000 - $3000
Senior Automation TesterAutomation TestQC QATesterSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior Java DeveloperJ2EEJavaMySQLNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $700 - $1300
TesterMySQLAutomation TestQC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $300 - $500
C/C++ DeveloperC++MySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Junior Web DeveloperJava.NETFresherRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
[79] Junior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
.Net DeveloperASP.NETC#HTML CSSGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $600 - $1500
PHP DeveloperPHPCakePHPITNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Java DeveloperJavaMVCMongoDBNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Junior Manual Data AnalystData ScientistXOMAD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior C++ DevelopersC++Cốc Cốc Ha NoiSalary: Negotiable
PHP Developer (Junior)MagentoPHPFullstackVmax Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
PHP Fullstack DeveloperMySQLCodeIgniterFullstackArchetype Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdministratorSQLSystem AdminSystem EngineerHOTDEAL JSC Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
Front-End Web DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Software Development ManagerBusiness DevelopmentTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
[483] PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $500
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftADC GROUP Ho Chi MinhSalary: $350 - $500
ERP StaffERPMySQLOracleADC GROUP Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more