Genix Lab

Junior Game Programmers (Unity)

Genix Lab

Ho Chi Minh
04 Le Quat, Tan Thoi Hoa, Tan Phu, HCM City

Salary
$300 - $600
Post date
29/07/2016
Job skills
Games Unity

 

Job Details

Responsibility: work on City Lines and Cosplay Cats projects.

General requirements
+ Honest
+ Responsible
+ Pro-active

 

Technical requirements
+ At least 1-year experience making 2D games with Unity
+ Good logical thinking and problem solving skills
+ Good English skills

Working time:
Monday – Friday
Morning: 9:00 AM – 12:00 PM
Afternoon: 1:30 PM – 5:30 PM

Address:
Genix Lab Company Limited
04 Le Quat, Tan Thoi Hoa, Tan Phu, HCM City

For qualified CVs, we will send out a technical test for candidates to do (at home). And if your test result is satisfying, we will contact you to schedule an interview.

Hãy tham gia cùng chúng tôi!

  • Xét tăng lương hàng năm, linh động xét tăng lương giữa năm.
  • Ăn uống, chơi bời, du lịch liên miên.
  • Thưởng các dịp lễ, tết, cuối năm, thưởng theo mức độ thành công của sản phẩm.
  • Các nhân sự có đóng góp tốt từng được cử đi hội thảo về game hoặc đi học nâng cao Unity ở Thái Lan, Singapore.